Ytringsfrihed – fra Struensee 1770 til SoMe-censur i 2021

I september 1770 blev trykkefriheden indført i Danmark, som det første sted i verden. Det varede tre år, så blev censuren genindført. Perioden er kendt som “trykkefrihedstiden” eller “de tre vilde år”. Med udgangspunkt i vores udstilling på Hørsholm Egns Museum, trækkes tråde til pressefriheds- og ytringsfrihedsdebatten i dag.

Ved ophæve censur af trykte skrifter, som tidligere skulle godkendes af den enevældige konges embedsmænd, håbede Struensee, at trykkefriheden ville føre til en gavnlig åndelig udvikling af samfundet, når flere kunne komme til orde. Trykkerfrihedstiden har således væsentlige lighedspunkt med de forhåbninger om demokratisering af samfundsdebatten, som prægede tiden, da internettet blev udbredt i 1990’erne.

“De tre vilde år” fra 1770-1773 giver derfor et godt udgangspunkt for at perspektivere de udfordringer og dilemmaer, vi står over for i dag, om grænserne for ytringsfrihed og dilemmaerne i de sociale mediers ansvar i forhold til censur af “stødende” eller “problematisk” indhold.

Kontakt museets formidlingsinspektør Ingeborg Philipsen for nærmere information.

Klassetrin: Udskoling og ungdomsuddannelserne

Særlige behov: Elever og klasser med særlige behov er velkomne. Ring og aftal nærmere for tilpasning af forløbene til jeres behov.

Varighed: ca. 2 timer

Hvornår: mandag-torsdag.

Sted: Slotshaven ved Hørsholm Egns Museum, Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm

Tilmelding til: Charlotte Mortensen, tlf. 6181 5825 eller cmm@museumns.dk

Praktisk: Der er mulighed for at spise frokost på græsset i Slotshaven, når vejret tillader det.