Struensee på Hirschholm Slot – helt eller skurk?

I midten af 1700-tallet byggede Christian 6. og hans dronning Sofie Magdelene et imponerende slot i Hørsholm. Her skulle fyrster fra hele verden komme på besøg og imponeres af slottets størrelse og pragt. Mindre end 70 år senere var slottet forsvundet – revet ned sten for sten og bjælke for bjælke. Men inden det blev revet ned, blev slottet omdrejningspunkt for nogle dramatiske begivenheder i danmarkshistorien.

Mange kender trekantsdramaet imellem den unge Christian 7., den endnu yngre dronning Caroline Mathilde og hendes elsker, livlægen og oplysningsmanden, J.F. Struensee fra filmen ”En kongelig affære”. En central del af handlingen udspiller sig på Hirschholm Slot sommeren 1771, hvor dronningen føder en datter, som er resultatet af affæren med Struensee. Men var Struensee, den helt, som filmen fremstiller ham som?

Struensee var oplysningsmand og stærkt inspireret af bl.a. oplysningsfilosoffen Rousseaus ideer om børneopdragelse. Han iværksatte derfor et opdragelsesprogram, der skulle hærde kronprins Frederik – et program, som nok ville betegnes som omsorgssvigt af den lille kronprins, hvis det var sket i dag. Hvad var ideerne og motiverne bag Struensees behandling af kronprinsen?

Netop under opholdet på Hirschholm Slot i sommeren 1771 var Struensee godt på vej til at overtage regeringsmagten fra den psykisk ustabile Christian 7. Men reformiver og tæt ved 2000 nye reformer og forordninger vakte stor utilfredshed. En af disse forordninger var ophævelsen af censuren og indførelse af fuldstændig trykkefrihed. Trykkefriheden ramte imidlertid Struensee som en boomerang. Allerede inden Struensee blev væltet ved et kup og dømt for magtmisbrug og majestætsfornærmelse i 1772, blev han udsat for en massiv smædekampagne, eller shitstorm, som man ville sige i dag. Hvordan kan det være, at folket, der havde fået trykkerifrihed, vendte sig imod Struensee?

Indhold

Eleverne vil efter en kort introduktion, arbejde i grupper med udgangspunkt i museets genstandssamling med relation til ”Sommeren 1771” og undersøge Struensee og de andre oplysningsrepræsentanter omkring Christian 7. på Hirschholm slot, som repræsentant for oplysningstiden i Danmark.

Struensee på Hirschholm Slot – helt eller skurk? er del 2 af 3 af undervisningsforløbet Enevælde og oplysningstid med udgangspunkt i Hirschholm Slot. Undervisningstilbuddet kan bruges alene eller i kombination med de andre.

Undervisningen foregår både i Slotshaven og på Hørsholm Egns Museum, tæt på haven, og veksler begge steder imellem:

  • dialogbaseret undervisning, hvor elevernes egen viden og umiddelbare observationer bliver aktiveret
  • fysiske aktiviteter, der understøtter elevernes forståelse og indsigt i begivenhederne omkring Hirschholm Slot og enevælden
  • øvelser i grupper, hvor eleverne selv arbejder med kulturgenstande, som kilder til historien

Klassetrin: 7.-10. klasse

Særlige behov: Elever og klasser med særlige behov er velkomne. Ring og aftal nærmere for tilpasning af forløbene til jeres behov.

Varighed: ca. 2 timer

Tidspunkt: mandag – torsdag. Ring og aftal nærmere.

Mødested: Hørsholm Egns Museum Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm

Tilmelding: Ingeborg Philipsen, tlf. 6181 5810 eller ibp@museumns.dk

Praktisk: Der er mulighed for at spise frokost på græsset i Slotshaven, når vejret tillader det.