Lokalhistorie: Slottet der forsvandt

Chr. 6 og hans dronning Sofie Magdelene byggede i midten af 1700-tallet et stort, imponerende slot i Hørsholm. Her skulle fyrster fra hele verden komme på besøg og imponeres af slottets pragt. Mindre end 70 år senere var slottet forsvundet – revet ned sten for sten og bjælke for bjælke.

I dag ligger Hørsholm Kirke der, hvor et af Hirschholm Slots mange springvand stod i den enorme slotsgård. Kirken blev bygget i 1833, som erstatning for det nedrevne slotskapel. Når byens børn døbes, sker det i den dåbsfond, som i sin tid stod i slottets kapel, og lyden af 1700-tallet høres, når kirkeklokken slår, for klokken er den samme, som i sin tid sad i slotstårnet. I dag udgør de to slotsøer, lindetræsalléerne, slottets tidligere tjenestemandsbygninger, nogle sære cementsøjler samt en obelisk til minde om dronning Sofie Magdalene, nogle bemærkelsesværdige vidnesbyrd om Hirschholm Slot og den betydning, slottet har haft for byens identitet.

Indhold

‘Udendørs’ version af dette forløb findes under ‘Undervisning i det fri’.

Den dramatiske historie om Hirschholm Slots storhed og dets betydning for Hørsholms historie, er omdrejningspunktet for dette lokalhistoriske undervisningstilbud. Undervisningen foregår både i slotshaven og på Hørsholm Egns Museum, tæt på haven, og veksler begge steder imellem:

  • dialogbaseret undervisning, hvor elevernes egen viden og umiddelbare observationer bliver aktiveret
  • fysiske aktiviteter, der understøtter elevernes forståelse og indsigt i begivenhederne omkring Hirschholm Slot og enevælden
  • øvelser i grupper, hvor eleverne selv arbejder med kulturgenstande, som kilder til historien

Dele af slottets mindre kostbare møblementer blev i forbindelse med slottets nedrivning solgt på auktion til lokale borgere, ligesom hele og halve brudstykker af den tidligere slotshaves skulpturer endte rundt om i byens haver. På den måde fik lokale borgere andel i slottets fortidspragt, og blev en del af den lokale identitet. Mange genstande er i dag endt på Hørsholm Egns Museum, og her folder vi sammen deres historie og betydning ud, og drøfter hvordan museumsgenstande kan bruges som kilder til historien.

Klassetrin: 3.-6. klasse

Særlige behov: Elever og klasser med særlige behov er velkomne. Ring og aftal nærmere for tilpasning af forløbene til jeres behov.

Varighed: ca. 2 timer

Hvornår: mandag-torsdag.

Sted: Slotshaven ved Hørsholm Egns Museum, Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm

Tilmelding til: Ingeborg Philipsen, tlf. 6181 5810 eller ibp@museumns.dk

Praktisk: Der er mulighed for at spise frokost på græsset i Slotshaven, når vejret tillader det.

Tips: Slotshaven med Hørsholm Kirke ligger 100 m fra museet. Der er god mulighed for at opleve omgivelserne ved det nu nedrevne Hirschholm Slot og få en fornemmelse af, hvor stort slottet og parken var i 1700-tallet.