Lokalhistorie: Slottet der forsvandt

Dronning Sofie Magdelene byggede i midten af 1700-tallet et stort, imponerende slot i Hørsholm. Her skulle fyrster fra hele verden komme på besøg og imponeres af slottets pragt. Mindre end 70 år senere var slottet forsvundet – revet ned sten for sten og bjælke for bjælke.

Indhold

Den dramatiske historie om Hirschholm Slots storhed og fald , er omdrejningspunktet for dette lokalhistoriske undervisningstilbud. Undervisningen foregår både i slotshaven og på Hørsholm Egns Museum, tæt på haven, og veksler begge steder imellem:

  • dialogbaseret undervisning, hvor elevernes egen viden og umiddelbare observationer bliver aktiveret
  • fysiske aktiviteter, der understøtter elevernes forståelse og indsigt i begivenhederne omkring Hirschholm Slot og enevælden
  • øvelser i grupper, hvor eleverne selv arbejder med kulturgenstande, som kilder til historien

Dele af slottets mindre kostbare møblementer blev i forbindelse med slottets nedrivning solgt på auktion til lokale borgere, ligesom hele og halve brudstykker af den tidligere slotshaves skulpturer endte rundt om i byens haver. På den måde blev en del af den lokale identitet. Mange genstande er i dag endt på Hørsholm Egns Museum, og her folder vi sammen deres betydning ud, og drøfter hvordan museumsgenstande kan bruges som kilder til historien. ‘Udendørs’ version af dette forløb findes under ‘Undervisning i det fri’.

Klassetrin: 3.-6. klasse

Særlige behov: Elever og klasser med særlige behov er velkomne. Ring og aftal nærmere for tilpasning af forløbene til jeres behov.

Varighed: ca. 2 timer

Hvornår: mandag-torsdag.

Sted: Slotshaven ved Hørsholm Egns Museum, Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm.

Tilmelding: Charlotte Mortensen, tlf. 6181 5825 eller cmm@museumns.dk

Praktisk: Der er mulighed for at spise frokost på græsset i Slotshaven, når vejret tillader det.

Tips: Slotshaven med Hørsholm Kirke ligger 100 m fra museet. Der er god mulighed for at opleve omgivelserne ved det nu nedrevne Hirschholm Slot og få en fornemmelse af, hvor stort slottet og parken var i 1700-tallet.