Shitstorm anno 1772: Struensee og smædeskrifterne

Efter at have tiltaget sig regeringsmagten fra den psykisk ustabile Christian 7., og indtil han blev væltet ved et kup, indførte Struensee næsten 2000 love og forordninger. En af disse forordninger var fuldstændig trykkefrihed. Men trykkefriheden ramte Struensee som en boomerang. Da Struensee fængsles ved et kup og dømmes for magtmisbrug og majestætsfornærmelse i 1772, bliver han udsat for en massiv smædekampagne, eller shitstorm, som man ville sige i dag. Der var ingen taknemmelighed at spore hos bogtrykkerne, der tjente gode penge på billige tryksager om Struensee-skandalen. Hørsholm Egns Museums udstilling rummer en stor samling af smædeskrifter, skillingstryk, trykte taler mv. som omhandler Struensees affære med Caroline Mathilde, retssagen mod ham, og endelig hans henrettelse.

Indhold

Med udgangspunkt i museets samling af smædeskrifter arbejder eleverne i grupper med trykkefrihedsskrifternes indhold og brug af virkemidler, mm. hvor der trækkes tråde til pressefriheds- og ytringsfrihedsdebatten i dag.

Der indledes med en kort introduktion til censur og trykkeri i 1700-tallet.

Shitstorm anno 1772: Struensee og smædeskrifterne er del 3 af 3 af undervisningsforløbet Enevælde og oplysningstid med udgangspunkt i Hirschholm Slot. Undervisningstilbuddet kan bruges alene eller i kombination med de andre.

Undervisningen foregår både i Slotshaven og på Hørsholm Egns Museum, tæt på haven, og veksler begge steder imellem:

  • dialogbaseret undervisning, hvor elevernes egen viden og umiddelbare observationer bliver aktiveret
  • fysiske aktiviteter, der understøtter elevernes forståelse og indsigt i begivenhederne omkring Hirschholm Slot og enevælden
  • øvelser i grupper, hvor eleverne selv arbejder med kulturgenstande, som kilder til historien

Klassetrin: 7.-10. klasse

Særlige behov: Elever og klasser med særlige behov er velkomne. Ring og aftal nærmere for tilpasning af forløbene til jeres behov.

Varighed: ca. 2 timer

Tidspunkt: mandag – torsdag. Ring og aftal nærmere.

Mødested: Hørsholm Egns Museum Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm

Tilmelding: Ingeborg Philipsen, tlf. 6181 5810 eller ibp@museumns.dk

Praktisk: Der er mulighed for at spise frokost på græsset i Slotshaven, når vejret tillader det.