Hørsholm under besættelse og befrielse 1940 – ca. 1950

Den tyske besættelse af Danmark påvirkede på mange måder dagliglivet i Hørsholm. Begivenhederne i befrielsesdagene, samt husningen af tyske flygtninge satte sig også spor. Selvom byen ikke var krigsskueplads og byen ikke blev udsat for sabotage, så er begivenhederne i Hørsholm et interessant eksempel, på besættelsestiden forløb og betydning for eftertiden.

Tilbydes i perioden 1. maj – 31. september 2020. Kan bookes nu.

Indhold

Med udgangspunkt i fotografier og genstande fra museets og lokalarkivets samling, vil vi sammen reflektere over, hvordan besættelsestiden og den efterfølgende tid i Hørsholm forløb. Vi taler om dagligdagen, modstandskampen, nazister/sympatisører og om en Hørsholm-jødes oplevelser i koncentrationslejr (tilpasset klassetrin), og begivenhederne i forbindelse med befrielsen og interneringen af såkaldte kollaboratører og ”tyskerpiger”, m.m.. Vi kigger vi i aviser fra krigsårene.  Vi vil også drøfte, hvor vi har viden om fortiden fra, og diskuterer kulturgenstande som kilder til fortiden.

Forløbet består af en vekselvirkning mellem

  • dialogbaseret undervisning, hvor børnenes egen viden og umiddelbare observationer bliver aktiveret
  • perspektiveringer af begreber som ”nazist”, ”stikker”, ”feltmadras”, osv. med udgangspunkt i museumsgenstande og fotos og elevernes spørgsmål
  • elevernes selvstændige gruppearbejde med genstande, aviser mm. Her bruges tilgange inspireret af ”Coorperativ Learning”

Undervisningen finder sted i historiske omgivelser i en bunker fra den kolde krigs tid, der giver afsættet til forløbet med udgangspunkt i de erfaringer fra besættelsestiden og den frygt for krig, som ledte til etableringen af bunkeren.

Det er en god idé på forhånd i klassen at have talt om besættelsestidens forløb og at eleverne er blevet givet et kort indblik i Danmarks situation under 2. verdenskrig. Men i øvrigt tages meget gerne en forudgående samtale om ønsker til forløbet. Se desuden forslag til undervisningsmateriale under ”tips”.

Klassetrin: 6.-9. klasse

Varighed: 2 timer

Sted: Bunkeren, Ved Møllen 8, 2970 Hørsholm

Tidspunkt: Tilbydes i perioden 1. maj – 31. september 2020. Kan bookes nu.

Tilmelding: Ingeborg Philipsen tlf. 30 44 66 24 eller ibp@museumns.dk

Tips: Som forberedelse til forløbet kan man evt. benytte gratis undervisningsmateriale fra HistorieLab om 2.Verdenskrig.