Hørsholm og Danmarks besættelse 1940-45

2.Verdenskrig påvirkede på mange måder dagliglivet i Hørsholm. Selvom byen ikke var krigsskueplads og byen ikke blev udsat for sabotage, så er begivenhederne i Hørsholm et interessant eksempel, på besættelsestiden forløb og betydning for eftertiden.

Indhold

Med udgangspunkt i fotografier og genstande fra museets og lokalarkivets samling, vil vi sammen reflektere over, hvordan besættelsestiden og den efterfølgende tid i Hørsholm forløb. Vi taler om dagligdagen, modstandskampen, nazister/sympatisører og om en Hørsholm-jødes oplevelser i koncentrationslejr. Til sidst kigger vi i Ugebladet fra krigsårene.  Vi vil også drøfte, hvor vi har viden om fortiden fra, og diskuterer kulturgenstande som kilder til fortiden.

Forløbet består af en vekselvirkning mellem

  • dialogbaseret undervisning, hvor børnenes egen viden og umiddelbare observationer bliver aktiveret
  • perspektiveringer af begreber som ”nazist”, ”stikker”, ”feltmadras”, osv. med udgangspunkt i museumsgenstande og fotos og elevernes spørgsmål

Det er en god idé på forhånd i klassen at have talt om vigtige datoer i krigens forløb med udgangspunkt i begivenhederne i Danmark. Men i øvrigt tages meget gerne en forudgående samtale om ønsker til forløbet. Se desuden forslag til undervisningsmateriale under ”tips”.

Klassetrin: 5.-7. klasse

Varighed: 1½ time

Sted: Hørsholm Lokalarkiv, Sdr. Jagtvej 4, 2970 Hørsholm

Tilmelding: Ingeborg Philipsen tlf. 30 44 66 24 eller ibp@museumns.dk

Tips: Som forberedelse til forløbet kan man evt. benytte gratis undervisningsmateriale fra HistorieLab om 2.Verdenskrig.