Hirschholm Slot og enevælden – storhed og fald

Dette forløb præsenterer eleverne for en del af enevældens historie, som den udspandt sig omkring det nu forsvundne Hirschholm Slot.

Slottet der forsvandt

I midten af 1700-tallet byggede Chr. 6 og hans dronning Sofie Magdelene et nyt imponerende slot i Hørsholm. Her skulle fyrster fra hele verden komme på besøg og imponeres af slottets storhed og pragt. To generationer senere var slottet forsvundet – revet ned sten for sten og bjælke for bjælke. Men i de 66 år, det eksisterede, blev det omdrejningspunkt for nogle dramatiske begivenheder i danmarkshistorien. I dag ligger Hørsholm Kirke der, hvor et af Hirschholm Slots mange springvand stod i den enorme slotsgård. Kirken blev bygget i 1823 som erstatning for det nedrevne slotskapel. Når børnene i Hørsholm døbes, sker det i den døbefont, som i sin tid stod i slottets kapel.  Lyden af 1700-tallet høres, når kirkeklokken slår, for klokken er den samme, som i sin tid sad i slotstårnet. Ligeledes udgør de to slotsøer, slottets tidligere tjenestemandsbygninger, lindetræsalléerne og nogle sære cementsøjler med fragmenter fra slottets udsmykning, samt en obelisk til minde om dronning Sofie Magdelene, nogle bemærkelsesværdige vidnesbyrd om Hirschholm Slot og enevældens storhed og fald.

Indhold

Med udgangspunkt i de spor, der findes af slottet, præsenteres eleverne for en del af enevældens historie, som den kom til udtryk i og omkring Hørsholm i 1700-tallet. Undervisningen indledes i Slotshaven, hvorefter vi fortsætter aktiviteterne på Hørsholm Egns Museum. Dele af slottets møblement blev i forbindelse med slottets nedrivning solgt på auktion til lokale borgere, ligesom brudstykker af den tidligere slotshaves skulpturer endte rundt om i byens haver. På den måde fik lokale borgere andel i det slot der forsvandt, og det blev en del af den lokale identitet. Mange af genstandene endte på Hørsholm Egns Museum. Her folder vi sammen deres betydning ud, og drøfter hvordan museumsgenstande kan bruges som kilder til historien.

Hirschholm Slot og enevælden – storhed og fald er del 1 af 3 af undervisningsforløbet Enevælde og oplysningstid med udgangspunkt i Hirschholm Slot. Undervisningstilbuddet kan bruges alene eller i kombination med de andre.

Undervisningen foregår både i Slotshaven og på Hørsholm Egns Museum, tæt på haven, og veksler begge steder imellem:

  • dialogbaseret undervisning, hvor elevernes egen viden og umiddelbare observationer bliver aktiveret
  • fysiske aktiviteter, der understøtter elevernes forståelse og indsigt i begivenhederne omkring Hirschholm Slot og enevælden
  • øvelser i grupper, hvor eleverne selv arbejder med kulturgenstande, som kilder til historien

 

Klassetrin: 7.-10. klasse

Særlige behov: Elever og klasser med særlige behov er velkomne. Ring og aftal nærmere for tilpasning af forløbene til jeres behov.

Varighed: ca. 2 timer

Tidspunkt: mandag – torsdag. Ring og aftal nærmere.

Mødested: Hørsholm Egns Museum, Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm

Tilmelding: Ingeborg Philipsen, tlf. 6181 5810 eller ibp@museumns.dk

Praktisk: Der er mulighed for at spise frokost på græsset i Slotshaven, når vejret tillader det.