Æbelholt Kloster – sygdom og behandling i middelalderen

Æbelholt Kloster nær Hillerød var et af de steder i Nordsjælland, hvor befolkningen i middelalderen kunne søge hen for at blive kureret for deres sygdomme. På den tid kendte man ikke til lægevidenskab på samme måde som i dag, og munkene behandlede de syge efter oldtidens ideer om sygdomsbehandling. Først diagnosticerede de den syge ved hjælp af puls og urinprøver, hvor lugt, smag, farve og bundfald kunne afsløre en ubalance i patientens kropsvæsker. Ubalancerne blev genoprettet med medicin lavet af de lægeplanter, som munkene dyrkede i klosterhaverne. Sammen med denne behandling søgte man også at helbrede patientens sjæl med bønner til Gud eller med Abbedens håndspålæggelse. Mange kristne mente nemlig, at sygdom kunne skyldes, at man ikke havde været et godt kristent menneske. Hvis man bad Gud om tilgivelse, ville man derfor blive rask. Klostrets munkene kunne også sætte brækkede knogler sammen og hjælpe ved svære fødsler.

Augustinerklosteret ved Æbelholt fungerede blandt andet som kannikskole (præsteskole), som herberg for fattige og som hospital. Svære sygdomstegn på nogle af de ca. 800 skeletter, som er udgravet ved klosteret, vidner dog om, at ikke alle blev helbredt. I dag ligger der ved Æbelholt klosterruin et lille museum med et udsnit af de udgravede skeletter, med genstande fra de arkæologiske udgravninger samt en spændende rekonstrueret klosterhave.

Indhold

I den faste udstilling skal vi tale om sundhed og sygdom: Hvad fejlede man og hvad døde man af? Hvordan bestemte man diagnosen og en passende behandling? Og hvordan passede opfattelsen af sygdom og sundhed ind i den almindelige livsopfattelse i middelalderens katolske samfund?

Æbelholt Kloster har haft en velforsynet klosterhave med grøntsager og lægeurter, som blev benyttet i behandlingen. Derfor skal vi også se på lægeplanter i klosterhaven. Eleverne udfordres på plantekundskab, når de bliver sendt i marken efter planter, der i middelalderen blev brugt til helbredelse.

Klassetrin: 5.-9. klasse

Varighed: ca. 1½ time

Tidspunkt: onsdag kl. 9-12 (evt. mandag og tirsdag) i uge 20-42

Sted: Æbelholt Kloster, Æbelholt 4 (ved Isterødvejen), 3400 Hillerød

Praktisk: Madpakker kan spises udendørs.

Transport: Der er cykelsti fra Hillerød. Buslinje 324 stopper 1400 m. fra museet (ca. 20 minutters gang)

Tilmelding og spørgsmål: Annelise Heiberg musheiberg@gmail.com

Tips: Har I tid tilovers, kan klassen også besøge ruinerne af Æbelholt Kloster, som ligger lige ved siden af museet.