Historien i Historien

Tænk hvis man rejste tilbage i tiden og skulle leve i oldtiden. Hvordan var det så at være barn/voksen, rig/fattig, dreng eller pige? Hvad lavede man og hvilke redskaber brugte man? Nogle af disse tanker dukker op, når man går rundt i museets særudstilling Historier om Nordsjælland og ser på de mange forskellige arkæologiske fund. I dette undervisningsforløb sætter vi fantasien fri og beder eleverne om at svare på spørgsmålet: Hvordan tror du, det var at leve i oldtiden?

Indhold:
På museet starter vi med et lille arkæologisk foredrag om oldtid og middelalder i Nordsjælland, så eleverne kan få nogle kulturhistoriske rammer til deres egen historie om historien*. Dernæst skal eleverne gå rundt i udstillingen på egen hånd og udvælge en genstand, som taler til deres fantasi. Når de har valgt, får eleven udleveret et billede af genstanden sammen med oplysninger om fundsted og datering. De får også mulighed for at stille opklarende spørgsmål, inden I tager hjem til skolen.

Med udgangspunkt i den valgte genstand skal eleven efterfølgende fortælle en fiktiv historie, hvor de er en person, som bruger den valgte genstand, i den rigtige historiske periode. De kan/skal selv finde flere oplysninger om tidsperioden og genstanden på biblioteket og på nettet.

Alt efter elevernes niveau og lærerens ambitioner kan kravene til den kulturhistoriske research variere ligesom historien/fortællingen (opgaven) kan udformes på forskellig måde: en skriftlig novelle, en reportage, en sang, en grafisk novelle, et digt osv. Har I lyst, må I gerne sende opgaverne til museet.

Forløbet kan med fordel udformes som et samarbejde mellem historie og dansk.

*Der kan evt. lægges mere vægt på en enkelt periode, hvis det passer bedre ind i klassens arbejde.

 

Klassetrin: alle, men især 3.-6. klasse

Varighed: 1½ time på museet + opgave hjemme

Sted: Elværket, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød

Tidspunkt: hverdage mellem 9 og 14 (onsdag mellem 9 og 13)

Praktisk: Der er mulighed for at spise sin madpakke på museet. Der er adgang for kørestolsbrugere i Elværket.

Tilmelding til:
Mette Palm tlf. 4045 2028 eller mph@museumns.dk  (undervisning mandag, tirsdag og fredag)
Jannie Olsen tlf. 6181 5825 eller jco@museumns.dk  (undervisning onsdag og torsdag)