Grumme Skæbner – eksisterer de stadig?

Hvad er grumt, og hvilke skæbner er grumme? Opfattelsen er nok forskellig fra person til person, fra kultur til kultur – og fra fortid og nutid. Hvad mange i dag opfatter som grumt, blev måske ikke opfattet sådan tidligere.

Museum Nordsjælland viser frem til 30. april 2020 særudstillingen Grumme Skæbner, som er arkæologernes fortællinger om menneskeliv og død i fortiden – fortællinger der sætter tanker i gang om, hvordan vi ser på sygdom, liv og død i dag.

Indhold

Eleverne skal i grupper arbejde med spørgsmålet: Hvad er en grum skæbne – og eksisterer de stadig? Det skal de bl.a. gøre ved at sætte nutidens praksisser og opfattelser omkring sygdom, liv og død i relation til fortidens, som den bliver præsenteret i udstillingen.

Inden besøget på museet skal hver elevgruppe søge oplysninger om og diskutere et udleveret emne. Emnerne kredser omkring problemstillinger som ”Mødre- og børnedødelighed”, ”Døden på havet”, ”Handicappet i samfundet”, ”Vold og mord”, ”Kirurgi eller ritual” samt ”Når man dør”.

I udstillingen arbejder eleverne videre med deres emne ud fra et arkæologisk fund. De enkelte grupper skal til slut fremlægge deres emne og overvejelser fra både føropgave og arbejde i udstillingen for de andre elever. Niveauet tilpasses klassetrinet.

Inspiration: Ideer til fag og emner

Klassetrin: 5.-10. klasse samt ungdomsuddannelser

Sted: Elværket, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød

Tidspunkt: hverdage kl. 9 – 13 fra 2. december 2019 til 30. april 2020.

Varighed: forberedelse i klassen (1-2 lektioner) efterfulgt af ca. 1½ time på museet

Forudsætninger: Det er en forudsætning, at eleverne er velforberedte (har lavet deres føropgave), da undervisningen ellers ikke kan gennemføres med et rimeligt udbytte.

Har man ikke tid til forberedelsen (ca. 1-2 lektion), skal man i stedet vælge at se udstillingen på egen hånd.

Tilmelding til: arkæolog Mette Palm 4045 2028 eller mph@museumns.dk

Praktisk: Der er mulighed for at spise sin madpakke på museet. Der er adgang for kørestolsbrugere i Elværket.