Barn i Hillerød før og nu

Hvad er Hillerød for en by? Hvordan var den at leve i for 100 og 200 år siden? Hvordan er den i dag?

Hillerød har igennem de seneste 500 år oplevet store op og nedture, som har påvirket dagligdagen for byens indbyggere – også børnene. Brande, sygdom, fattigdom og kongernes holdning til Hillerød, har haft stor indflydelse på livet i byen. Under besøget vil vi med udgangspunkt i museets udstillinger og genstande sammen reflektere over, hvordan børns dagligdag og levevilkår i Hillerød og omegn har ændret sig gennem tiden. Vi vil også drøfte, hvor vi har viden om fortiden fra og se på kulturgenstande som kilder.

Indhold

Formidlingen består af en vekselvirkning mellem

  • dialogbaseret undervisning, hvor børnenes egen viden og umiddelbare observationer bliver aktiveret
  • at børnene mærker, smager, løfter osv. sig til viden om fortiden
  • fortællinger om livet i Hillerød med børnearbejde og leg og om de sociale strukturer og institutioner med udgangspunkt i museumsgenstandene og elevernes spørgsmål.

Kompetencemål

  • Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
  • Eleven kan sammenligne tidligere tiders livsvilkår og fællesskaber med eget liv
  • Eleven kan bruge kulturgenstande som kilder til fortiden
  • Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden

Føropgave

Særlige behov: Elever og klasser med særlige behov er velkomne. Ring og aftal nærmere for tilpasning af forløbene til jeres behov.

Museumsformidlerens rolle: Styrer forløbet og håndterer klassen som helhed. Jeg lægger vægt på at børnene får en positiv oplevelse af mødet med museet og får lejlighed til at udtrykke forundring og stille spørgsmål til de fremmede omgivelser og ting, de oplever.

Lærerens /pædagogens rolle: At støtte urolige /sårbare elever, hjælpe med at dele materiale ud, evt. byde ind med relevante koblinger til det I har talt om i klassen og lignende.

Klassetrin: 1. – 5. klasse

Varighed: 1-1 ½ time

Sted: Hillerød Bymuseum, Helsingørsgade 65, 3400 Hillerød (i hjørnet af slotsparken)

Tidspunkt: Alle hverdage undtagen fredag

Tilmelding og spørgsmål: Ingeborg Philipsen, tlf. 3044 6624  eller ibp@museumns.dk

Praktisk: Der er mulighed for at spise frokost på græsset i Slotsparken, når vejret tillader det. Vi arbejder på at give plads til at spise frokosten på museet – spørg, hvis det er et problem.

Der er desværre dårlig adgang for kørestolsbrugere på Bymuseet pga. trapper.