Landsbyskolen anno 1865 og 1965

 

 

 

 

I over 200 år har alle danske børn haft både undervisningspligt og -ret. Med skolelovene fra 1814 kom der fælles bestemmelser for hele landet, der bl.a. fastlagde, at eleverne minimum skulle i skole tre dage om ugen, fra de var syv år til de blev konfirmeret som 14-15 årige. For at få flest børn i skole måtte ingen elev have over 1,8 km til skole. Derfor blev der oprettet en række nye skoler, hvor børnene ud over læsning og kristendomslære nu også skulle lære at skrive og regne. Kunne læreren synge, skulle eleverne også have sang. Der var stor forskel på, hvordan der blev undervist i byerne og på landet. Her var var skolerne ofte meget små med kun en lærer, som skulle undervise i alle fag. Skolestuen i Gilleleje er et eksempel på en landsbyskole.

Indhold:

Undervisningsforløbet foregår i Skolestuen, der fungerer som historisk værksted. Timen starter med morgensang, hvorefter eleverne bliver bænket ved pultene for at fornemme, hvordan undervisningen var på landet i 1865 og i Frøken Bakmands egen skoletid på landet i 1965. Der vil blive talt om autoritetstro og revselsesret, om det vigtigste at lære i skolen, arbejdspligter i skolen og forskellen på drenge og piger. Eleverne bliver præsenteret for forskellige typer undervisningsmaterialer, der stammer fra en tid uden tv, computere og ferierejser. Som en del af undervisningen vil eleverne prøve at skrive skønskrift med griffel på tavler.

 

Klassetrin: 3.-10 klasse (især mellemtrin)

Sted: Museum Nordsjælland – Gilleleje, Østergade 20, 3250 Gilleleje

Tidspunkt: hverdage undtagen tirsdag

Varighed: ca. 1 time

Praktisk: Der er ikke mulighed for at spise frokost på museet, men der er en græsplæne lige udenfor.

Tilmelding til: Lene Bakmand 6181 5816 (mandag, onsdag-fredag kl. 9-12) eller bak@museumns.dk

 

Deltag i Projekt “Mit skoleliv”

Projekt “Mit skoleliv” er en opfordring til at deltage i historieskrivningen. Det består af et lille undervisningsmateriale til elever og lærere, der skal bruges som en refleksion over skolen i dag. Materialet kan både anvendes før og efter et besøg i skolestuen eller selvstændigt hjemme i klassen.

Hvis I afleverer jeres besvarelse, vil klassen desuden aktivt have deltaget i indsamlingen af materiale om, hvordan det er at gå i skole i dag til glæde for forskere og besøgende i kommende generationer.

Hent Projekt “Mit skoleliv”