Arkæologisk Laboratorium

Et tværfagligt Historie- og STEM-forløb for 8.-10. klasse

Har din klasse lyst til at prøve at være arkæologer for en dag? Så er undervisningsforløbet Arkæologisk Laboratorium lige noget for jer. I løbet af en hel skoledag får eleverne mulighed for at lave deres egen arkæologiske udgravning indendørs i de opstillede udgravningskasser.

Indhold

Eleverne inddeles i fire hold, der får tildelt hver sin udgravningskasse med fund fra en bestemt tidsperiode. De skal udgrave og dokumentere genstande, udtage prøver til naturvidenskabelige analyser, bestemme genstande, knogler og makrofossiler mv. I den afsluttende udgravningsberetning skal eleverne datere og tolke fundet og sætte udgravningen ind i en kulturhistorisk kontekst.

Underviserne vil være to arkæologer fra Museum Nordsjælland og klassens egne lærere. Undervisningsforløbet er udviklet i samarbejde mellem Museum Nordsjælland og Gribskolen.

Kompetencer der kommer i spil:

Historie: Der bliver bl.a. arbejdet med historiekanon, sprog og skriftsprog, kildeanalyse og principper for overblik. Materielle kilder vil være i fokus.

Naturfag: Eleverne anvender naturvidenskabelige undersøgelser og modeller med fokus på metoder, dokumentation og fagsprog.

Matematik: Eleverne anvender matematisk modellering, både algebraisk og geometrisk.

Målgruppe: Elever i 8.-10. klasse. Forløbet er kun for skoler i Gribskov Kommune.

Forudsætninger: Alle elever skal have prøvet at anvende et mikroskop. Hæftet Klenodier på spil skal læses inden ankomst, så eleverne er bredt introduceret til arkæologi, naturvidenskabelige analyser og kulturhistoriske tolkninger. Der skal medfølge mindst to lærere, som deltager aktivt i undervisningen efter instruktion. Denne ene lærer skal undervise i naturfag. Læs mere om forudsætninger her

Sted: indendørs på Fredbogård, Holtevej 40, 3230 Græsted.  Der er 700 m til Græsted Station (10 min. gang). Græsted Station kan nås med bus eller med lokaltog (Hillerød-Gilleleje).

Hvornår: uge 12-13 (21/3-1/4 2022).  Undervisningen tager 5 timer med start kl. 9.00 (eller som det passer bedst med jeres transport).

Pris: Det er gratis at deltage.

Tilmelding: Tilmeldingen sker til arkæolog Mette Palm på mph@museumns.dk

Oplys skole, klassetrin, antal elever og hvilke fag, lærerne underviser klassen i. Af hensyn til skemalægningen skal I foreslå to dage, hvor klassen kan deltage.

Tilmelding frem til 18/3. Der er pr. 11/2 ledige datoer 29-31/3 og 1/4.

Mere information: Mette Palm på mph@museumns.dk eller 4045 2028

Download flere oplysninger om forudsætningerne for deltagelse hos klassen og lærerne, metode og indhold på dagen og opfølgning i klassen.

Corona: Vi opfordrer til, at alle bliver testet for corona lige inden deltagelse, så undervisningstilbuddet ikke bliver lukket ned før tid pga. sygdom hos arkæologerne.