Projekt “Mit skoleliv”

Skriv din egen skolehistorie

Projekt ”Mit Skoleliv” er en opfordring til elever og lærere om at tage aktiv del i historieskrivningen ved at skrive, tegne og fotografere det skoleliv, som I selv er en del af hver eneste dag. Skolefortællingerne skal give mulighed for at man i fremtiden kan forstå hvordan elever og lærere oplever det at gå i skole og undervise.

Materialet kan med fordel bruges som forberedelse til et undervisningsforløb i en af museets skolestuer.

Indhold:
Arbejdet med Projekt ”Mit skoleliv” giver eleverne et grundlag til at reflektere over forskellene mellem gamle dage og nu – hvorfor var og er det, som det er? Dette vil blive tydeliggjort, hvis klassen også besøger en af museets skolestuer.
At skrive om deres eget skoleliv vil desuden bidrage til elevernes historiske bevidsthed – hvem fortæller historien, hvordan kommer historien på museum og hvad er interessant at få noget af vide om for senere generationer?

Projekt ”Mit Skoleliv” kan laves i samarbejde mellem f.eks. historie, dansk og samfundsfag og kan efter ønske indeholde arbejde med billedbehandling, layout på computeren, tekstgenre, skolepolitik mv.

Materiale:
Materialet til Projekt ”Mit Skoleliv” er lige til at printe ud (dobbeltsidet), folde og give til elever og lærere, som oplæg til deres fortælling om livet i skolen. Materialet ligger også på siden Til eleverne, hvis du ønsker, at eleverne selv skal printe opgaverne.

Skolefortællingerne indsendes eller afleveres til Museum Nordsjælland, som registrerer og gemmer fortællingerne. I lærervejledningen kan du læse mere om hvorfor og hvordan.

Print: materiale til indskoling
Print: materiale til mellemtrin
Print: materiale til udskoling
Print: materiale til lærerne
Print: lærervejledning

Sted:             På skolen
Klassetrin:  0. – 10. klasse
Varighed:    Du bestemmer selv, hvor ambitiøse I vil være.
Underviser: Dig selv
Kontakt:      Mette Palm 4045 2028 eller mph@museumns.dk