På sporet af parforcejagt og verdensarv

Store Dyrehave (Hillerød), Gribskov, Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland kom på UNESCOs Verdensarvsliste i 2015. Men hvad er parforcejagt? Og hvorfor er Parforcelandskabet kommet på verdensarvslisten? Hvad er en verdensarvsliste og hvad er UNESCO? Det er de spørgsmål, som ‘På sporet af parforce og verdensarv’ giver eleverne svar på.

Hvad er Parforcejagt

Parforcejagt er en jagtform, hvor jægere til hest og med hunde forfølger et udvalgt dyr, f.eks. en hjort, indtil den falder om af udmattelse. Den fornemste jagtdeltager, ofte kongen, dræber den med et kort sværd – en såkaldt hirschfænger. Parforcejagten var populær under enevælden, og krævede en helt særlig udformning af jagtlandskabet, der stadig kan ses i de nordsjællandske skove og dyrehaver. Parforcejagten og den geometriske udformning, man gav parforcejagtlandskabet, handlede om at vise, at kongen kunne tæmme og kontrollere det, der blev opfattet som en farlig og kaotisk natur.

Indhold

I forløbet arbejder eleverne med parforcejagtlandskabet som verdensarv set i relation til andre verdensarvssteder. Med afsæt i kort, billeder, faglige tekster, fiktive beretningen om den jagtglade konge, Christian 5, samt kreative aktiviteter med geometriske mønstre, får eleverne indblik i hvordan jagten foregik, hvorfor kongerne brugte denne jagtform, hvordan parforcejagtlandskabet er udformet, og hvorfor parforcejagtlandskabet er kommet på UNESCOs liste over verdenskulturarv. Eleverne opnår en forståelse for, at de enevældige konger brugte jagten og indretningen af jagtlandskabet til at iscenesætte deres magt.

Forløbet afvikles i klassen som forberedelse til en udflugt i parforcejagtlandskabet i Store Dyrehave, Jægersborg Dyrehave, Jægersborg Hegn eller i Gribskov. Der er desuden materiale til brug for besøg på legepladsen Kronhjorten ved Skodsborg Station, der er udformet med inspiration i historien om Christian 5.s parforcejagt og derfor velegnet til formidling for yngste del af mellemtrinnet. Materialet indbefatter oversigt over oplevelser i de tre parforcejagtlandskaber, samt relevante brochurer, kort, mm.

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling: Dette forløb giver eleverne anledning til at tænker over og forstå dem selv og deres historie ind i en større global fortælling.

Mulighed for tværfagligt forløb: Der arbejdes med de geometriske former i parforcejagtlandskabet. Her kan med fordel laves et tværfagligt samarbejde med matematik og billedkunst/design.

Fag: Håndværk og design, Historie, Matematik

Klassetrin: 3.-6. klasse

Sted: Parforcejagtlandskaberne i Store Dyrehave, Gribskov, Jægersborg Dyrehave, Jægersborg Hegn samt legepladsen Kronhjorten ved Skodsborg Station

Faglige Mål

Kompetenceområde: Historie – Kildearbejde, Historie – Kronologi og sammenhæng

Læringsmål: Styrker elevernes kompetence til at have en reflekteret omgang med historie – det at kunne tænke historisk. I forløbet arbejder eleverne med historiske scenarier og historisk empati med henblik på at prøve at forstå fortiden på dens egne præmisser.

4. -5. klasse

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv – Kronologi.

Historiebrug: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie – Historiske scenarier & Historiske fortællinger & Historisk bevidsthed

6. klasse

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder – det lokale, der regionale, det globale.

Historiebrug: Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum – Historiske scenarier

Materiale til forløbet bliver tilsendt ved kontakt til: Charlotte Mortensen, tlf. 6181 5825 eller cmm@museumns.dk
For Hillerød, Fredensborg, Hørsholm, Gribskov, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune er tilbuddet gratis – øvrige kommuner betaler 250,- i ekspeditionsgebyr.

Praktisk:­ Det kan være en udfordring at komme omkring i parforcejagtlandskaberne, da de relevante historiske steder og monumenter ligger med ret stor afstand til hinanden. Her kan det være en løsning at medbringe cykler, hvis det er muligt.

Tips: Forløbet kan med fordel bruges som optakt/opfølgning til forløb om enevælden.