Lokalhistorisk forløb for Hørsholm og omegn

Slottet der forsvandt

Denne udgave af ‘Slottet der forsvandt’ er et lokalhistorisk undervisningsforløb til elever i mellemtrin og udskolingen. Emnet er Hirschholm Slot, der engang udgjorde livsnerven for Hørsholm by og alle de små landsbyer omkring.
Aktivitetsforslagene er udviklet med henblik på at kunne foregå udenfor, og at kunne afvikles af lærerne selv, eller med underviser fra Museum Nordsjællands skoletjeneste.

Kontakt formidlingsinspektør Ingeborg Philipsen for at få tilsendt materialet: mail: ibp@mueumns.dk eller tlf. 30 44 66 24.

Materialet indbefatter en grundtekst om slottets historie og en aktivitetsliste til brug for besøget i Slotshaven i Hørsholm. Der er lagt vægt på mødet med historien og gennem aktiviteterne at opbygge billeder og forestillinger hos eleverne af, hvilken betydning slottet havde for Hørsholm og omegn. Introduktionsteksten kan, alt efter klassetrin, læses af eleverne selv, læses højt eller bruges af lærerne som baggrundstekst og genfortælles. Det er tanken, at lærerne plukker i forslagene til aktiviteter, så det svarer til klassetrin og niveau.

Eleverne får mulighed for at arbejde med at anvende spor fra fortiden i deres nærområde som kilder. De får mulighed for at udvikle deres forudsætninger for at tænke historisk og deres kompetencer til at skabe historie. Materialet kan kombineres med traditionelt undervisningsmateriale om lokalhistorie eller enevælden. Det kan også bruges tværfagligt med matematik (gamle mål, og areal) og evt. håndværk og design (arkitektur) og natur og teknik (pumpe).

Læringsmål:
• Kronologi og sammenhæng – Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
• Eleven kan perspektivere historiske fortællinger i tid og rum – Historiske scenarier

Vidensmål:
• Eleverne får indsigt i lokal kulturarv
• Eleverne får indsigt i 1700-tallets standssamfund
• Eleverne får indsigt i bygge- og håndværksteknik
• Eleverne får indsigt i historiske mål-enheder

Grundtekst: Introduktion til historien før besøg:
Teksten ‘Slottet der forsvandt’ er udformet som en samlet og forenklet fortælling om Hirschholm Slots storhed og fald, så det kan læses enten af eleverne selv eller af læreren, som højtlæsning eller baggrundsstof, inspiration til genfortælling mm. i forbindelse med klassens besøg i Hørsholm Slotshave og området omkring Folehavevej og Sdr. Jagtvej.
Der er desuden supplerende læsestof om ‘Det gamle urværk på Hørsholm Kirke’ og ‘Mad og søde sager på slottet’.