Læringsmiljøer

Vores udstillingssteder

Undervisningsforløb finder sted på vores udstillingssteder – også i de perioder hvor udstillingssteder er sæsonlukket for publikum.
Gilleleje; Skibshallerne og Nakkehoved Fyr
Hillerød; Elværket, Hillerød Bymuseum og Æbelholt Kloster
Hørsholm; Hørsholm Egns Museum

Vi har historiske værksteder – gamle skolestuer, købmandsbutikker og undervisningslokale i tilknytning til skiftende arkæologiske særudstillinger.
Vi har også udendørs tilbud.

Med mellemrum er der mulighed for at besøge arkæologiske udgravninger. Skriv til Mette Palm på mph@museumns.dk for information om hvor og hvornår, der er mulighed for at besøge en udgravning.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Det taktile og bredt dannende møde med historien er i centrum. Det sker f.eks. når eleverne laver stenaldermad over bål, får en hjortetakøkse i hænderne, skriver med blæk og pen eller mærker historien på egen krop gennem de genstande, der findes på museet, eller på lokaliteter i området.

Det er ikke årstal, der er i centrum i vores formidling, men oplevelse af og med historien, som efterfølgende kan hjælpe eleverne til at sætte indre billeder på, hvad der ligger i begreber som stenalderen, 1700-tallet, 1950’erne, landboreformen, oplysningstiden osv. Endelig tager museets undervisning udgangspunkt i det nære og i elevernes egen lokalhistorie, hvilket ofte skaber en anden fascinationskraft i tilgangen til fortiden og det faktum, at eleverne også er en del af historien.

Målet er således en sammenhæng mellem undervisningen på skolen og på museet, sådan at det, der er foregået på museet, kan bruges i undervisningen på skolen. Derfor gør vi meget ud af at tale med læreren inden besøget.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Vi lægger vægt på at skabe en tryg stemning og pirre nysgerrigheden, så alle får lyst og plads til at bidrage. Vores udgangspunkt er altid elevernes forhåndsviden, ikke bare den faglige men også deres egne erfaringer fra den nutid, de lever i.

Hvad skal det hele så gøre godt for? Formålet er dannelse: Det skal alt sammen bidrage til, at eleverne får indsigt i og fornemmelse for, hvor de er kommet fra, hvor de er nu og hvor de er på vej hen.

Besøg på egen hånd

Du er velkommen til selv at undervise din klasse i udstillingernes normale åbningstid, men da vi har begrænset plads i udstillingerne er det nødvendigt at booke en tid. Det gør du direkte hos:

Mette Palm, mph@museumns.dk / 4045 2028
Ingeborg Philipsen, ibp@museumns.dk / 6181 5810

Der er gratis adgang i museets udstillinger for elever og lærere fra skoler og ungdomsuddannelser i Gribskov, Hillerød og Hørsholm kommuner, samt Fredensborg Kommune.

Læs mere om

Skoletjeneste
Undervisningsforløb
Læremidler
Undervisere
Erhvervspraktik