Valgret til kvinder

 

I 1898 blev Danske Kvindeforeningers Valgretsudvalg oprettet. Det havde kvindernes valgret som eneste mål. Fra 1904 opstod en række andre valgretsforeninger over hele landet. Alle sluttede sig i 1907 sammen i organisationen Landsforbundet for Kvinders Valgret, der i løbet af de følgende år fik 160 lokalforeninger over hele landet med ca.12.000 medlemmer. Fra 1908 og frem til 1915 udsendte landsforbundet tidsskriftet Kvindevalgret. Valgret billede1Selvom kvinderne formelt fik stemmeret i 1915, skulle der gå endnu tre år inden de fik mulighed for at sætte deres kryds på stemmesedlen. 1. verdenskrig rasede ude i Europa og selvom Danmark var neutralt, ønskede man ikke en valgkamp under disse forhold. Ved valget i 1918 blev der valgt fire kvinder til Folketinget og fem til Landstinget. Det blev ikke et jordskredsvalg, men en blød start, hvor kvinderne måtte nøjes med knapt 3 % af Folketingets pladser og 5 % af pladserne i Landstinget. Til sammenligning udgør kvinderne i dag ca. 40 % af Folketingets medlemmer. Selvom kvinderne fik demokratiske rettigheder, var der stadig lang vej til ligestilling med mændene på mange andre områder. Ægtemanden var familiens overhoved og det var ham, der bestemte bag hjemmets fire vægge og tjente pengene til familiens opretholdelse. Nogle kvindesagsforeninger fortsatte med at arbejde for kvindernes rettigheder. De næste årtier blev dog en lang sej kamp, der kun langsomt gav kvinderne mere ligestilling.
Mindestenen for kvinders stemmeret er opsat i Indelukket ved Frederiksborg Slot. Den er en af omkring 40 sten, som blev placeret rundt om i landet i 1915. Nogle kvinderøster mente, at mindestenene var alt for små og spredte, og at der i stedet burde opsættes en større mindesten i landets hovedstad – eller en rytterstatue af Dronning Margrethe d. I. På det tidspunkt vidste man ikke, at vi 57 år senere fik en Dronning Margrethe d. II som følge af en ændret tronfølgelov i 1953. Her blev arvefølgen til den danske trone ændret, så både mænd og kvinder kunne blive regenter. Det var dog først i 2009, at kønnene blev sidestillet, så den førstefødte kunne blive regent.

SONY DSC