Beligget kvindfolk

 

”Beligget kvindfolk” straffes! Jagten på de, som blev gravide uden for ægteskab, tog sin begyndelse efter reformationen, ligesom heksebrændingerne. Det var for hele samfundet en overraskende og meget hastig vending væk fra middelalderens relativ frie seksualmoral og meget frodige badstuekultur.
Her kom afstraffelsespælen, kaldet ”Kaget” i anvendelse på Torvet i Søborg, Hillerød, Esrum, Helsingør og tusindvis af andre byer i hele det nordlige Europa. Kvinder, der kom lidt for tæt på det modsatte køn før ægteskab og måske endda blev gravide, blev nu afstraffet offentligt.

SONY DSC

De blev pisket, fik skåret ørerne af og blev klippet korthåret, så de ikke var tillokkende og nu tydeligt kunne skelnes fra ærlige og gode folk. Så kvinder slog deres nyfødte børn ihjel og gemte dem af vejen i en kiste, smed dem i brønden eller efterlod dem på gaden, for ikke at blive dømt til afstraffelse på Kaget og udstødelse af samfundet for altid. Ugifte kvinder, mistænkt for graviditet, skulle stille til malkeprøve på rådhuset, for at man kunne konstatere, om de havde født i dølgsmål for nylig. Afstraffelse ventede også de, som hjalp en ugift gravid, eller havde sådanne mistænkelige kvinder boende.
På landsmødet i Roskilde i året 1568 lød det at: ”bispen haver udraabt, at alle skøger og bolefolk skulle miste huden på Kaget, som så uhøvisk lever i utugt”. Og det tilføjedes, at Hans Kongelige Majestæt Frederik d. 2 allerede havde ladet fire skøger hudstryge ved Frederiksborg Galge for nylig. I 1574 skriver Biskop Peder Palladius til Borgmester og Råd i Helsingør for at få dem til at pågribe alle skøger, piske dem på Kaget og jage dem ud af staden. I et nyt brev kort derefter skrev Biskop Palladius, at det på enhver måde var strafbart at huse og herberge løsagtige kvinder i eller ved byen.
Christian d. IV’s lov fra 1617 bestemte at ”beligget kvindfolk, uden al nåde skal straffes til Kaget”. Loven blev hjørnestenen i kampen mod usædelighed og gentages i 1643. Almindelige godtfolks sædelige opførsel blev efterhånden genstand for skærpet tilsyn. Eventuelle ”nattesyndere” førtes i optog til byens fængsel for den følgende dag at blive stillet til doms. Fra at slå ned på prostituerede forhold og andre løse forbindelser, bredte sagen sig til at blive en fanatisk jagt på enhver, der ikke holdt seksualdriften inden for ægteskabet. En konsekvens blev efterhånden også den fordømmelse af uægte børn, som vi kender helt frem til det 21.årh.