Kvindestenen i Hillerød

Kvindestenen er rest af Dansk Kvindesamfund og Kvindevalgretsforeningen for at mindes at kvinderne fik valgret 5. juni, 1915. Afsløringen af mindestenen fandt sted samme dag. I den andledning havde Laurids Hansen skrevet et digt der blev oplæst af hans hustru Rigmor Hansen. Digtet bærer præg af at være skrevet under Første Verdenskrig.

Alvorstunge skæbne-tider
jernhårdt over jorden skrider.
Hadet flammer, døden slår.
Hvem ved tal på dem, der lider?
Hvem har trøst for slige sår?
Hvem tør tro, vi atter glider,
mens alverden stærblind strider,
Ind i nyskabt folkevår?

Dog, vi véd, at én gang kommer
efter vinterdøden sommer, –
én gang må vel folkets sjæl
samle hver en kraft, den rummer,
sønderslå det åg, som krummer
slægten under jernsko-hæl.

Da, – ja, da bli’r brug for kræfter
– stærkest straks, men længe efter,
som vil bygge, hvad der brændte,
som vil skærme alle skændte
og i varme, rene hjerter
rejse idealets kærter,
så de aldrig mer skal falde,
slukket, som vi så det alle.

Hvad var kvinders virke værd,
hvis det ikke kendtes her!
Kvinde-ret er hjemmets tale
ført i folkerådets sale,
nye kræfter, vakt af dvale
i barmhjertighedens hær.

Hvad vi vil, og hvad vi vandt,
er ej blot et slettet skel,
som kun få i folket fandt
tjente nogens tarv og vel.
Nej, når kvinden lighed kræver,
er det for den slægt, som lever.
Staten, det er samfunds-hjemmet,
skulle kvinden være fremmed,
når det gælder hjemmets hegn?
Agt og tyd dog tidens tegn!

Sten skal stå og vidne være,
at vi vandt i dag med ære
under junilovens vår
myndighed og lige-kår.
Mand og kvinde, begge lige:
Byder lov i Danmarks rige.
Lovens ord vil landet trygge,
folk og fædreland til lykke.

Det er linje fem og seks i det sidste vers, der er indhugget i Kvindestenen. Laurids Hansen var redaktør på Frederiksborg Amts Avis fra 1901 til sin død i 1954. Versene blev også trykt i Frederiksborg Amts Avis d. 6. juni 1915.  

Ved et 50 års jubilæums arrangement oplæste Rigmor Hansen digtet igen. Arrangement blev holdt på Luthersk Missions Højskole i 1965.

Rigmor Hansen (1880 - 1969) var gift med Laurids Hansen (1876 - 1954), der var redaktør på Frederiksborg Amts Avis fra 1901 til 1954. Han havde skrevet en prolog, som Rigmor læste op ved indvielsen af mindestenen på Fredspladsen i Lille Dyrehave den 15. juni 1915.     Billedet: Ved et velbesøgt 50 års jubilæumsarrangement i 1965, holdt på Luthersk Missions Højskole tæt ved Fredspladsen, fremsagde hun de samme vers.

I oktober 2015 plantede Soroptimist International Hillerød et egetræ ved Kvindestenen, som markering af 100-året for kvindernes valgret. Træet blev plantet i oktober, da det ikke var optimalt at plante i juni.

Rigmor Hansen (1880 - 1969) var gift med Laurids Hansen (1876 - 1954), der var redaktør på Frederiksborg Amts Avis fra 1901 til 1954. Han havde skrevet en prolog, som Rigmor læste op ved indvielsen af mindestenen på Fredspladsen i Lille Dyrehave den 15. juni 1915.      Ved et velbesøgt 50 års jubilæumsarrangement i 1965, holdt på Luthersk Missions Højskole tæt ved Fredspladsen, fremsagde hun de samme vers. På billedet besøger hun stenen samme dag. Bemærk, at stenen den gang stod på en cementsokkel.

Rigmor Hansen i 1965. Bemærk, at stenen den gang stod på en cementsokkel.