Postbud i Helsinge

Postbud i vinteren 1941/1942

Marts 1942: Helsinge Postkontor i Østergade. Otte postbude står uden for apoteket – nu dyrlægerne i Østergade – og er klar til udbringning af en del af tre dages post fyldt på kælke. 

Hvert af de otte landpostbude har otte timers arbejde på hver sin rute, der var mellem 32 og 38 km –  med mellem 130 og 170 afleveringssteder.

Længst til højre er det Jens Aage Nielsen, som husker, at der natten forinden var faldet meget sne og lå meterhøje driver overalt. Der havde også været kraftigt islag, som havde lagt sig på el- og telefonledningerne. Ledninger blev nogen gange så tunge, at de kom i svingninger og masterne knækkede.

postbud Jens Aage Nielsen Helsinge, 1942

Marts gennemsnits temperatur var denne vinter – 3,5 grader med en laveste temperatur på – 24 grader. Det var en streng vinter – den strengeste isvinter i nyere tid, hvor isbrydere var i gang helt til maj.