Arbejdsro på Hørsholm Sygehus ønskes

Arkivleder, Hans Jørgen W. Jensen, Hørsholm Lokalarkiv

Hørsholm Sygehus har gennem mange år været en af kommunens største arbejdspladser. Nu er det slut. Hospitalet lukkede ned i 2011. Og i 2014 købte Hørsholm Kommune grunden og bygningerne. Der arbejdes for øjeblikket på en lokalplan for grunden, en plan, der indebærer, at en del af bygningerne skal rives ned, og at der bygges nyt – erhverv og bolig.

Museum Nordsjælland er sat i verden bl.a. for at værne om historisk vigtige kulturmiljøer og bygninger, vi har derfor talt mod affredningen af gamle huse i Gl. Hovedgade og arbejdet aktivt og med held for fredningen af Mortenstrupgård.

Når historisk vigtige kulturmiljøer og bygninger skal give plads for nyt, tilstræber vi at beskrive (dokumentere) det, der forsvinder.

Derfor arbejdes der på Hørsholm Sygehus. To arkitekter går rundt såvel uden om som inde i bygningerne og gennemfotograferer bygningerne og de mange rum. De mange fotos giver, sammen med diverse beskrivelser, fremtiden mulighed for at forstå, hvordan et ud fra fremtidens synspunkt gammeldags hospital fungerede: Gud, gjorde de virkelig sådan. Hvor var de dumme!!

Desværre har mange ubudne gæster aflagt hospitalet besøg. Det er forbudt. Og jeg vil bede alle om at holde sig væk, og ikke mindst vil jeg bede forældre om, at pålægge deres børn og unge om, at lade de to arkitekter være i fred; mens der arbejdes!

Hørsholm sygehus 1960 Usserød Sygehus

Foto taget i 1960 på Usserød Sygehus, som det kaldtes tidligere. Fotograf: Evers. Hvem er sygeplejersken, og hvad laver hun?