Brødeskov Lokalhistoriske Forening

Foreningens formål er, at bevare, formidle og tilgængeliggøre lokalhistorien for Nr. Herlev sogn, samt Faurholm- og Hestehaveområdet.

I foreningen er der aktiviteter omkring forskellige lokalhistoriske emner, der arrangeres udstillinger, foredrag og udgives artikler i tidsskrifter og lokalaviser.

Lokalarkivet findes i Brødeskov Idrætsforenings klubhus på Kollerødvej 1. Her kan man aflevere eller udlåne arkivalier til registrering, og det vil også blive muligt at søge oplysninger i arkivet. Brødeskov Lokalhistoriske Forening er stiftet 23. marts 2009.

Bliv medlem af Brødeskov Lokalhistoriske Forening

Har du lyst til at blive medlem af Brødeskov Lokalhistoriske Forening og deltage i nogle af de spændende aktiviteter, kan du kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne eller sende dit ønske om medlemskab på mail til kasseren. Det koster 100 kr. om året.

Formand og arkivleder Margrethe Krogh: margrethekrog[at]gmail.com

Kasserer Valborg Sandberg: valborgsandberg[at]gmail.com

Folder om foreningen

Hjemmeside for Brødeskov Lokalhistoriske Forening