Strategi

Museum Nordsjællands strategiplan

Download museets strategiplan 2019-2022 som pdf.

Indhold

Forord
1. Om museet
2. Museets mission og vision
3. Grundlaget for strategiarbejdet
4. Indsamlingsstrategi
5. Registreringsstrategi
6. Bevaringsstrategi
7. Forskningsstrategi
8. Formidlingsstrategi
9. Forvaltningsstrategi
10. Resurser og organisation
11 . Opfølgning og evaluering

Fordord

Museum Nordsjælland blev til som en fusion af de tre kulturhistoriske lokalmuseer i Gribskov, Hillerød og Hørsholm kommuner i 2014. Strategiplanen for 2019-2022 er museets anden, og den er udarbejdet af museets medarbejdere, ledelse og bestyrelse. Meget er kommet på plads i de fem år, der er forløbet siden fusionen, det gælder også de fleste af de mål, der var sat i strategiplanen for 2014-2018. Museet kunne gennemføre en stærkt ønsket flytterokade, da vi i foråret 2017 tog en nyrenoveret kontorbygning i Frederiksgade i Hillerød i brug. Her har administrationen og den arkæologiske afdeling fået plads i gode rammer, mens afdelingen for nyere tid er samlet i de historiske bygninger på Sdr. Jagtvej i Hørsholm. Lukningen af den kombinerede biblioteks- og museumsbygning Pyramiden i Gilleleje, som Gribskov Kommune valgte at sælge, er også gennemført. En lille håndfuld medarbejdere har fået nye kontorlokaler på Gasværksvej i Gilleleje, og de mange museumsgenstande fra udstillingerne i Pyramiden er kommet på plads i det til lejligheden udvidede magasin på Fiskerengen i Gilleleje.

Sammensmeltningen af de tre tidligere museers faglige og administrative afdelinger har taget tid, for der var mange arbejdsgange, der skulle harmoniseres. Vi har også skullet eksperimentere lidt med museets organisationsplan, inden vi nåede frem til den nuværende (se afsnit 1.3.). Der har været mange udfordringer i museets første leveår, men alt i alt er vi kommet godt igennem fusionsprocessen. Det vidner Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet i 2018 også om (se afsnit 3.1).

Museet står på en solid platform, og vi bakkes op af vore tre hjemkommuner – Gribskov, Hillerød og Hørsholm – som vi har et godt samarbejde med, både hvad angår museets drift og formidling og forvaltningen af museumsloven. Det gode samarbejde gælder også de øvrige seks nordsjællandske kommuner, hvor vi driver museumsvirksomhed: Allerød, Fredensborg, Furesø, Halsnæs, Helsingør og Rudersdal. Vi ser også frem til det fortsatte samarbejde med museerne i Nordsjælland og resten af landet, samarbejdet med universiteter, styrelser, foreninger og de mange frivillige, som er en uundværlig hjælp for museet.

Grundlaget for museets videre udvikling er lagt, og det betyder, at vi i de kommende år kan tage fat på at realisere de mange ideer og ambitiøse planer, vi har, ikke mindst inden for museets forskning og formidling.

Læs mere

Download museets strategiplan 2019-2022 som pdf.