En gouache af Hirschholm Slot

Blandt Museum Nordsjællands prospekter af det nu forsvundne Hirschholm Slot findes en lille, men detaljeret gouache af slottet, udført i 1739 af prospektmaleren Johan Jacob Bruun.

Bruun er kendt for at genanvende sine motiver, og netop hans prospekt af Hirschholm Slot fra denne vinkel med en kongelig karet foran findes i adskillige eksemplarer. Fuldstændige kopier er der ikke tale om, for Bruun foretog konstant mindre ændringer i prospekterne. Således kunne han finde på at ændre belysningen og skydækket. Også afbildningerne af menneske- og dyreskikkelserne, som gav prospekterne liv, ændredes fra gouache til gouache. Antallet af folk varierede, det samme gjorde deres placering. Nogle gange var hestene i galop, andre gange stillestående. Uniformer kunne ændre farve.

Kort sagt gjorde disse små ændringer, at gouacherne trods ligheder alligevel indeholdt mærkbare forskelle, der gjorde hver enkelt unik. Gouachen kan ses på Hørsholm Egns Museum.