Johann Friedrich Struensee

Da Struensee regerede fra Hirschholm

Johann Friedrich Struensees (1737-1772) tid som Christian 7.s livlæge, Caroline Mathildes elsker, diktator og voldsomme død er kendt af mange. I de sidste år af hans liv opholdt han sig af to omgange på Hirschholm Slot, hvorved Christian 6.s og Sophie Magdalenes barokslot kom til at danne ramme om en af Danmarkshistoriens berømteste personers livshistorie.

Struensee havde som Christian 7.s livlæge vundet den psykisk syge konges tillid og opnåede gradvist større politisk indflydelse. Han sikrede sin magt ved at rydde ud i hoffolk omkring kongen og erstatte dem med nogle, han kunne kontrollere. Det var således fra Hirschholm Slot, at Christian 7. den 15. september 1770 sendte ministeren Johann Hartwig Ernst von Bernstorff et brev, hvori denne blev afskediget fra alle sine embeder på nær en plads i statsrådet (gehejmekonseilet). Selvom afskedigelsen bar kongens underskrift, var det reelt set Struensee, der havde ført pennen. Statsrådsmøder og ministerorientering blev voldsomt indskrænket. I stedet brugte Christian 7. tiden på at arbejde i selskab med Struensee.

Kobberstik forestillende Struensee i profil. Foto: Statens Museum For Kunst.

Imellem juni og november 1771 opholdt kongeparret, Struensee og et mindre hof sig på Hirschholm. På dette tidspunkt havde Struensee og Caroline Mathilde indledt et forhold, hvoraf det synligste resultat heraf blev fødslen af datteren Louise Augusta, der kom til verden på netop Hirschholm. Alle vidste Struensee var faren, men Christian 7. påtog sig faderskabet. Dåben blev holdt i Hirschholm Slotskirke, og ved denne anledning blev Struensee og hans medsammensvorne Enevold Brandt ophøjet til grever.

Historicistisk maleri af Kristian Zahrtmann forestillende Christian 7. Struensee, Caroline Mathilde med Louise Augusta og en hofdame. Foto: Statens Museum For Kunst.

En uge efter udråbtes Struensee til gehejmekabinetsminister. Struensee kunne nu udstede ordre i kongens navn uden dennes samtykke. Nu flød det ud med hundredvis af kabinetsordrer fra Hirschholm. Struensee var i gang med gennemgribende samfundsændringer. Af de vigtigste forordninger han søgte at implementere, var afskaffelsen af tortur og indførelsen af trykkefrihed.
Struensee nåede magtens tinde på Hirschholm Slot. Det hele gik dog alt for hurtigt, og han forstod ikke det samfund, han ønskede at reformere. Således voksede modviljen mod ham i alle samfundslag. Der var en oprørsk stemning i København, hvorved opholdet på Hirschholm forlængedes til slutningen af november. Tilbage på Christiansborg blev Struensee og Brandt halvanden måned senere arresteret for siden at blive dømt til døden.

Kobberstik forestillende Struensees arrestation i 1771. Foto: Det Kongelige Bibliotek.

Kobberstik forestillende Struensees og Brandts henrettelse. Foto: Museum Nordsjælland.