Christian 6: Den kongelige bygherre

Christian 6. er blevet beskrevet som en spinkel, indadvendt og dybt religiøs regent, der tog hvervet som majestæt meget seriøst. Samtidig var han pligtopfyldende og pertentlig i sit embede. I hele hans regeringstid var Danmark ikke med i nogle store krige, men han havde dog sine politiske udfordringer i form af en landbrugskrise, hvilket i 1733 fik ham til at indføre det forhadte stavnsbånd.

Portræt af Christian 6. Malet af Johann Salomon Wahl. Foto: Statens Museum For Kunst.

Som kronprins havde han fået lov til selv at vælge sin kommende dronning, og valget var faldet på prinsesse Sophie Magdalene, hvis far var markgreve af Brandenburg-Kulmbach. Trods sin titel var faderen langtfra velhavende, men kronprinsen var sikker i sin sag, og forlovelsen blev allerede deklareret dagen efter deres første møde. Gennem hele sit ægteskab var han glad for sin dronning, og han tog efter sigende aldrig nogen elskerinder.

Portræt af Sophie Magdalene. Malet af Andreas Thornborg. Foto: Statens Museum For Kunst.

Allerede dengang blev kongeparret beskrevet som umådeligt ødsle. Kort efter sin tronbestigelse i 1730 lod Christian 6. det gamle Københavns Slot nedrive for at opføre et nyt slot, som han opkaldte efter sig selv. Samtidig med opførelsen af Christiansborg lod kongeparret flere større og mindre slotte opføre primært i det nordsjællandske, hvoraf det prægtige sommerslot Hirschholm Slot var kronjuvelen. Slotsbyggeriet var gået i gang under Christian 6.s tid som kronprins, hvor Frederik 4. havde overdraget Hirschholm til sin søn. Men ved tronbestigelse i 1730 overdrog Christian 6. slottet og godset til Sophie Magdalene som livgeding (underhold).

Selvom slottet i Hirschholm nu tilhørte dronningen, var kongeparret fælles om bygningsværket. De havde deres særlige smag, og de prægede i høj grad deres byggeprojekter – både de store og de små. Ifølge overleveringen var det f.eks. Christian 6., der som kronprins selv slog stregerne til Amtsforvalterboligen på Sdr. Jagtvej 2, hvor Hørsholm Egns Museum nu har til huse. Også byggeriet af Hirschholm Slot blev fulgt med stor bevågenhed af Christian 6., der i flere tilfælde skulle godkende arkitekttegningerne, inden de blev realiseret.

I 1744 stod Hirschholm Slot færdigt, men kongen fik dog kun mulighed for at nyde sin nyopførte sommerresidens i kort tid. I sommeren 1746 blev han nemlig syg og døde på netop Hirschholm Slot.

Nutidigt foto af Amtsforvalterboligen i Hørsholm: Foto Museum Nordsjælland.