Historiske personer fra Hørsholm

Hørningsholm – Hørsholms tidlige historie

Margrete 1: Kalmarunionens dronning og Hørsholm
Frederik 2: Den jagtglade konges nye slot

Leonora Christina, Corfitz Ulfeldt og dronning Sophie Amalie

Leonora Christina på Hørsholm Slot
Corfitz Ulfeldt: Landsforræderen og kampen om Hørsholm
Dronning Sophie Amalies Hirschholm

Hirschholm Gods og Svenskrigene

Lorenz Tuxen: Den hirschholmske ridefoged og Svenskekrigene
Catharina Petersen: Hirschholms kvindelige ridefoged
Den ensomme dronning Louise
Karl 12. Gustav: Krigerkongen på Rungsted Kro

Hirschholm Slot

Christian 6: Den kongelige bygherre
Dronning Sophie Magdalene: Hirschholm Slots enkedronning
Lauritz de Thurah: Hirschholms Slots arkitekt
Nicolai Eigtved: Arkitekt og byplanlægger
Christian Günther Stolberg: Reformatoren

Caroline Mathilde, Struensee og Christian 7.

Christian 7.: Den gale konge
Caroline Mathilde: Den ulykkelige dronning
Louise von Plessen: Overhofmesterinden fra Kokkedal
Johann Friedrich Struensee
Prinsesse Louise Augusta

Digteren og ‘Kongen af Hørsholm’

Johannes Ewald: Digterens ophold på Rungsted Kro
Christen Christensen: Manden der gav Hørsholm sit navn

Familien Dinesen

Familien Dinesen: Matriarkatet i Rungsted
Mary Bess Westenholz: Kvindesagsforkæmperen på Folehavegård
Karen Blixen: Rungsteds store forfatter