Historiske personer fra Hørsholm

Margrete 1: Kalmarunionens dronning og Hørsholm

Frederik 2: Den jagtglade konges nye slot

Leonora Christina på Hørsholm Slot

Corfitz Ulfeldt: Landsforræderen og kampen om Hørsholm

Dronning Sophie Amalies Hirschholm

Lorenz Tuxen: Den hirschholmske ridefoged og Svenskrigene

Catharina Petersen: Hirschholms kvindelige ridefoged

Den ensomme dronning Louise

Karl 12. Gustav: Krigerkongen på Rungsted Kro

Christian 6: Den kongelige bygherre

Dronning Sophie Magdalene: Hirschholm Slots enkedronning

Lauritz de Thurah: Hirschholms Slots arkitekt

Nicolai Eigtved: Arkitekt og byplanlægger

Christian Günther Stolberg: Reformatoren

Christian 7.: Den gale konge

Caroline Mathilde: Den ulykkelige dronning

Louise von Plessen: Overhofmesterinden fra Kokkedal

Johann Friedrich Struensee

Prinsesse Louise Augusta

Johannes Ewald: Digterens ophold på Rungsted Kro

Christen Christensen: Manden der gav Hørsholm sit navn