Hvor lå Hørsholm galgebakke?

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2021

Retsplejen i 1700-tallet adskilte sig på mange måder fra vore dages. Den mest iøjnefaldende forskel var, at fysisk afstraffelse den gang indtog en meget mere fremtrædende plads end i vore dage.
De fysiske straffe blev iscenesat på de såkaldte galgebakker eller stejlepladser rundt omkring i landet.

En galge ved de fleste hvad er. Det er et stillads, hvor forbrydere hænges. Hvorimod de færreste ved hvad en stejle er. En stejle var en lodretstående pæl. Oven på denne anbragtes et vandret liggende hjul. Her anbragte man de henrettedes døde kroppe, eventuelt efter at de var blev radbrækket. Det var dog de færreste forbrydelser, der straffedes så hårdt. Mange slap med at blive pisket ved kagen, en lodretstående pæl. Det gjaldt bl.a. tyveknægte. Det var vel baggrunden for at bakken i Hørsholm blev kaldt piskebakken.

I Hørsholm amt havde man to såkaldte stejlepladser eller galgebakker. Den ene lå, hvor Sophienberg ligger i dag. Den anden, piskebakken, lå på en bakke ‘bag om Byen’.

H.C. Rosted, der var leder af Hørsholm Egns Museum (1944-1968) arbejdede med at placere galgebakken helt præcist. På nedenstående gengivelse af et stik lavet af Hans Quist af Hirschholm i 1761, mente Rosted at kunne udpege galgebakken i forgrunden af stikket.

Gengivelse af et stik af købstaden Hirschholm fra 1761. Hans Quist efter tegning af Johan Jacob Bruun.

Senere stedfæstedes galgebakken til den lille have, som ses på billedet, og det blev særskilt matrikuleret – Hørsholm 66 b. Foto viser Rosted, da han for et selskab i 1967, udpegede stedet med den blodige historie.

H.C. Rosted holder foredrag for et selskab pegende på galgebakken i Hørsholm. Foto Langkilde, Frederiksborg Amts Avis, 1967.

Da parkeringspladsen blev lavet og udvidet lod, man en lille træbevokset høj ligge urørt, som en markering af den gamle galgebakke; men i juli 2018 har store maskiner fjernet dette mindesmærke over en dyster side af Hørsholms fortid. Så hvor skal man nu pege hen, når folk spørger: Hvor lå Hørsholms galgebakke, eller hvor lå den såkaldte piskebakke?

Fotografi taget af H.C. Rosted i 1964, Som kommentar siger han, at der er tale om den gamle piskebakke, som nu er indhegnet, og videre, at stedet nu er særskilt matrikuleret med matrikelnummer 66 b.

Læs mere om


Tags: