Hvad skal pladsen hedde?

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2021

Hørsholm Klædefabrik lå ud til pladsen i næsten 100 år

Der er gang i en livlig diskussion af, hvad pladsen ud for det nu lukkede apotek skal hedde. Det kan man se i Hørsholm Ugeblad fra marts.

Ud til pladsen med adresserne Hovedgaden 49, 51 og 53 ligger to bygninger, som ved nøjere eftersyn leder tankerne tilbage i tiden, selvom nutiden ikke har været nænsom i omgangen med dette stykke lokal historie. De to bygninger er de sørgelige rester af en meget stor fabrik, som havde stor betydning for den lokale befolkning.

Fabrikken blev grundlagt i 1842 på Kammerådensvej af mand ved navn Lindloff, der var holstensk dugmager. Han overdrog den i 1874 til to medarbejdere. Igen i 1885 blev den solgt. Og nu skete der noget.

Farvelagt tegning af Hørsholm Klædefabrik lavet mellem 1885 og 1890.

Den nye ejer var en af tidens store erhvervsmænd – Benny Goldschmidt. Han udvidede fabrikken, der nu fik navnet Hørsholm Klædefabrik; men han ikke alene udvidede den. Han moderniserede den med elektrisk lys produceret ved hjælp af en dampdreven dynamo og shedtage. Den åbnedes i 1886. På den farvelagte tegning kan man få et indtryk af fabrikken, som gav arbejde til over 100 arbejdere, hvis forbrug fik stor betydning for den lokale omsætning for handlende og håndværkere. Omkring 1940 var der ca. 120 ansatte.

Luftfoto af Hørsholm Klædefabrik og omgivelser, ca 1950.

Som man kan se af luft foto lå fabrikken, i modsætning til Den militære Klædefabrik, som en integreret del af den bymæssige bebyggelse i Hørsholm. Så livet omkring fabrikken må have sat sit præg på bybilledet, ikke mindst ved arbejdstids begyndelse og ophør. Fabriksfløjten markerede dagens start og slutning.

Denne beliggenhed midt den bymæssige bebyggelse forkortede måske også virksomhedens levetid, for den gav ikke muligheder for udvidelser; men hvorom alting er ophørte produktionen her i Hørsholm i 1976, og størstedelen af fabrikken blev revet ned.

Hvis man vælger, at kalde pladsen ‘Fabrikstorvet’ eller noget lignende vil det være en påmindelse om en vigtig periode i Hørsholms historie.

Datering af luftfoto?

På Hørsholm Lokalarkiv er vi ikke helt sikre på dateringen, så hvis du har et bud og en begrundelse for buddet, så ring eller skriv til os.

Læs mere om

 


Tags: ,