Badeliv i Rungsted

Af Lisbet Hein, fhv. museumsinspektør, Hørsholm Egns Museum, 2015

Mens vi venter på, at badevandet i Øresund kommer lidt i vejret, kan vi kikke på et par billeder af badeliv i Rungsted gennem tiden.

I starten af 1900-tallet badede man ikke fra åben strand i Rungsted. Havbadning skulle foregå diskret, i dækkende badedragter, og fra afskærmede badehuse eller badeanstalter. Afgørende var det naturligvis, at herrer og damer kunne bade adskilt.
Landliggerne i Rungsted o. 1900 badede fra privat badebro med badehus, hvis de rådede over det – ellers fra hotellets badeanstalt. Der var et par badeanlæg, sat op for sommeren af fiskerlejets beboere som en ekstra indtægtskilde.

badeliv ca. 1910: Ved broen ud til den badeanstalt, der hørte til Rungsted Badehotel. Der var et anlæg for herrer på den ene side af broen, og et for damer på den anden side.

Ca. 1910: Ved broen ud til den badeanstalt, der hørte til Rungsted Badehotel. Der var et anlæg for herrer på den ene side af broen, og et for damer på den anden side.

I slutningen af 1920’erne blev det mere almindeligt at bade direkte fra stranden, og det blev efterhånden mode at tage solbad. Ved Klampenborg blev Bellevue Strand anlagt, og den blev så stor en succes, og der der også opstod ønske om en offentlig badestrand i Rungsted. Langs Rungsteds kyst var der nemlig ikke en rigtig bred badestrand med sand, men kun en lille strimmel med tang, sten og sand. I 1932-33 anlagde kommunen en ‘kunstig’ strand langs kysten på strækningen både nord og syd for broen ud til Rungsted Havn.

badeliv 1936: Den nyanlagte badestrand i Rungsted, her på stykket nord for havnen. Det er Rungsted Badehotel (nedrevet i 1948) i baggrunden.

1936: Den nyanlagte badestrand i Rungsted, her på stykket nord for havnen. Det er Rungsted Badehotel (nedrevet i 1948) i baggrunden.

Fra 1951 – 73 blev der hver sommer opsat en kommunal badeanstalt, ‘Rungsted Søbad’, med adgang fra havnens sydmole. Her regerede bademester Dalby, der i mange år varetog svømmeundervisningen af områdets skoleelever.

badeliv 1955: En sommerdag på Rungsted Søbad.

1955: En sommerdag på Rungsted Søbad.

Både badeanstalten og badestranden langs Strandvejen forsvandt, da den nye havn blev anlagt i 1972-73, og i stedet blev den nuværende strand anlagt langs havnens sydmole.

badeliv 1976: Den nyanlagte badestrand langs sydmolen på den nuværende havn (anlagt 1974/74).

1976: Den nyanlagte badestrand langs sydmolen på den nuværende havn (anlagt 1974/74).

Læs mere om

 


Tags: , ,