Hørsholm: Da Hovedgaden blev gågade

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2020

Hovedgaden i Hørsholm har gennem de sidste 100 år oplevet mange forandringer. I starten af 1900-tallet var den hovedgade i en lille søvnig flække med cirka 900 indbyggere. Omkring 1955 var den en overtrafikeret gennemfartsvej i en forstad til København. Og i dag er Hovedgaden en gågade med handlende i skarp konkurrence med forretninger i Hørsholm Midtpunkt og i andre nærliggende handelscentre.

Før motorvejen (1956-57) var der to nord-sydgående veje gennem Hørsholm Kommune – nemlig Strandvejen og Kongevejen, der gik gennem Hørsholm By under navnet Hovedgaden. Det betød, at mange uden ærinde i Hørsholm passerede Hovedgaden på vej mod nord eller syd. Dertil kom, at øst-vestgående trafik også kom gennem byen. Det gav trafikproblemer, og allerede i Steen Eiler Rasmussens dispositionsplan fra 1943 fremsættes der et forslag til løsning, som er gengivet her på siden.

Forslaget til trafikomlægning i Steen Eiler Rasmussens dispositionsplan fra 1943.

Forslaget blev aldrig til virkelighed, og at problemerne fortsat bestod, så man kort efter indvielsen af motorvejen i januar 1956, der på det tidspunkt kun gik til Brådebæk. Da kunne en avis berette således: ‘Isskruningerne ved Helsingør, det forårsagtige Søndagsvejr og den endnu ikke overståede Lyst til at prøve den nye Hørsholm- Motorvej skabte i Går 4 timers Trafikkaos i Hørsholm… På et tidspunkt var der en Bilkø fra Hørsholm til Usserød Sygehus’. Selvom motorvejen allerede i 1957 blev forlænget fra Brådebæk til Brønsholm, var der dog stadig store trafikale problemer i og omkring Hovedgaden.

Hovedgaden d. 7. juni 1969, hvor der var indført datoparkering. Foto: Helge Pedersen.

Det var den trafikale baggrund for de ændringer af vejsystemet, som skete i 1960’erne. For det første anlagdes en vej vest for Dronningedammen i forlængelse mod syd ad Usserød Kongevej. Den åbnedes for trafik i 1964, og gennem en årrække tillod man kørende trafik såvel gennem Hovedgaden som ad denne nye vej. Sideløbende etableredes parkeringspladser ved Kammerådensvej og langs den nye vejføring.

Første juli 1969 var det slut med biltrafikken gennem Hovedgaden. Borgmester Sven Jørgensen sænkede en bom ud for Hovedgaden 28 og markerede således, at strækningen fra Lillegade (i dag Rungstedvej) til Hørsholm Klædefabrik) i dag i nærheden af apoteket) skulle være gågade.

Trafikken gennem Hovedgaden d. 9. juni 1962. Foto: Helge Pedersen.

Læs mere om


Tags: , , ,