‘Den lange Rejse’ – skulpturen ved Dronningedammen

Af lokalhistoriker Lisbet Hein

For nogle år siden blev Gågaden i Hørsholm renoveret, den fik ny belægning, belysning, bænke – og også ny kunstnerisk udsmykning.

Noget af det gamle måtte vige pladsen, blandt andet den store stenskulptur ‘Den lange Rejse’, der stod på pladsen ud for den tidligere apoteksbygning. Håndværkerforeningen i Hørsholm var noget utilfreds med, at skulpturen skulle væk, for det var foreningen, der i sin tid bekostede opstillingen. Derfor følte man ikke, at kommunen uden videre kunne bestemme over den. Det endte heldigvis med en forståelse mellem kommunen og foreningen, og stenen er nu genopstillet ved Dronningedammen.

Fra Sverige til Apotekertorvet – og til Dronningedammen

I 1987-88 blev Trommen og Hørsholm Bibliotek opført på den grund, hvor Hørsholm Klædefabrik tidligere havde haft sine produktionshaller. Under udgravningerne til de nye bygninger stødte man på en meget stor sten, som med besvær blev hejset op. Geologer vurderede, at den kom fra Mellemsverige, og at den under istiden var ført med ismasserne til det sted, vi i dag kender som Hørsholm Bymidte.

Opførelsen af Trommen, Hørsholm Bibliotek og Codanhus i 1988. Under udgravningen til kælder blev den store sten fundet. Foto: Hørsholm Lokalarkiv.

Håndværkerforeningen ønskede at markere Hørsholms 250 års byjubilæum i 1989 med en gave til kommunens borgere. Derfor besluttede foreningen at bekoste, at den store sten blev anbragt på det lidt øde torv som en skulptur. Der blev lavet en stensætning omkring, og som en del af installationen rislede der vand ned over stenen. Stenen kunne drejes, og i starten havde Håndværkerforeningen et årligt arrangement, hvor nogle af medlemmerne drejede stenen en halv omgang.

’Den lange rejse’ i 1989 – bannerne omkring er opsat i forbindelse med Hørsholms byjubilæum. Foto: Hørsholm Lokalarkiv.

Men nu har ‘den lange Rejse’ altså endnu en gang været ude at rejse og er netop landet på plænen mellem Rungstedvej og Dronningedammen.

Den lange rejse’, november 2015. Foto: Lisbet Hein.

Læs mere om


Tags: ,