Værtshuset Kronhjorten

Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein

Da Hørsholm Hotel ved Ridebanen lukkede i 1978, var det afslutningen på næsten 250 års drift. Allerede i 1725 opstod der en kro på stedet, senere var der også post- og gæstgivergård, hotel og pensionat. Den flotte bygning bruges i dag til erhvervsformål, blandt andet har flere speciallæger klinik her.

Bag Hørsholm Hotel lå ‘Rejsestalden’, der blandt andet rummede en krostue. I 1954 blev bygningen revet ned og værtshuset Kronhjorten opført – tegnet og indrettet af arkitekten Poul Henningsen (PH), der boede i Usserød.

En sammenkomst i Kronhjorten i midten af 1950’erne. Hørsholm Lokalarkiv.

Kronhjorten blev revet ned i 1978 i forbindelse med lukningen af hotellet.

Værtshuset Kronhjorten, fotograferet mellem 1960 og 1978. Hørsholm Lokalarkiv.

Læs mere om


Tags: ,