Der er godt at bo i Hørsholm

Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein

Kommunalvalget 1957

I 1950’erne var det lokalpolitiske liv i Hørsholm domineret af borgerlige kræfter. Fra 1946 opstillede Det konservative Folkeparti på partiliste, og partiet bibeholdt i årtier flertallet i sognerådet, der i 1952 skiftede navn til kommunalbestyrelse. Inden kommunalvalget i 1957 udgav Den konservative Vælgerforening et hæfte, hvis titel var: ‘Der er godt at bo i Hørsholm Kommune’.

Konservativ valgbrochure fra 1957. Hørsholm Lokalarkiv.

Hæftet fremhævede naturligvis de resultater, den konservativt styrede kommune havde opnået i den foregående valgperiode, ikke mindst fastholdelsen af den lave skatteprocent og de gode offentlige tilbud på skole-, ældre- og institutionsområdet. Også på fritidsområdet (bibliotek og idræt) havde kommunen foretaget betydelige investeringer. Blandt andet var man stolt af den nye Rungsted Skole, og af ‘Danmarks mest moderne bibliotek’ det netop var blevet opført i Kohaveallé. Biblioteksbygningen hedder i dag ‘ABC-huset”’, og har siden 1973 været en del af Hørsholm Skole.

Rungsted Skole, set fra luften i 1956. Første etape af skolen var åbnet i 1953. Hørsholm Lokalarkiv.

Hørsholm som ‘soveby’

Men sloganet ‘det er godt at bo i Hørsholm’ handlede også om den politik, at Hørsholm målrettet skulle profilerede sig som en attraktiv bopælskommune. Der var mange familier, der netop i 1950’erne søgte fra Københavns små og dyre lejligheder ud til grønnere omgivelser i forstæderne.

Denne politik lykkedes af flere grunde: Der var i efterkrigsårene mulighed for at søge billige statslån til opførelse af private boliger, og i Hørsholm var grundpriserne den gang rimelige, i hvert fald i forhold til kommunerne lige syd for. Samtidig var der god togforbindelse fra Rungsted til København og i 1956 åbnede Danmarks første motorvej mellem Jægersborg og Hørsholm. Hørsholm var parat til at udnytte mulighederne, og i 1950’erne begyndte den udvikling, der i løbet af 20 – 30 år forvandlede Hørsholm fra provins til forstad.

Statslånshus på Kløvervang 27, 1953. Hørsholm Lokalarkiv.

Læs mere om


Tags: , , , ,