Museum Nordsjællands årbog 2018

‘Alle tiders Nordsjælland’

Er du interesseret i Nordsjællands kulturhistorie? Så er årbogen for 2018 ‘Alle tiders Nordsjælland’ lige noget for dig! Museets medarbejdere tager læseren med rundt i de nordsjællandske egne, hvor der gemmer sig spændende historier eller er gjort nye arkæologiske fund.

Titlen fortæller, at vi holder af Nordsjælland som vores arbejdsmark, at vi holder af egnens landskab, dens byer og mennesker. Vi er begejstrede, når vi får mulighed for at formidle Nordsjællands spændende kultur- og landskabshistorie i udstillinger og foredrag og som her i vores årbog.

Titlen afspejler også den tidsmæssige spændvidde, der rummes i museets undersøgelser, forskning og formidling – og dermed i årbøgerne. Geografisk bevæger årbogens artikler sig over det meste af Nordsjælland – fra nordkysten ved Gilleleje og Tisvilde til Jægersborg Hegn i syd. Også tidsmæssigt er spændvidden stor – fra bondestenalderen for 5000 år siden frem til tiden lige efter besættelsen.

Køb årbog på museet eller hos boghandler

Årbogen er på 182 sider og rigt illustreret. Den kan købes for 175 kr. (+ 50 kr. i porto ved forsendelse) ved henvendelse til museet på tlf. 7217 0240 eller post@museumns.dk.

Bogen kan også købes i lokale butikker og boghandlere: Superbrugsen, Havhøkeren og Biblioteket i Gilleleje – Arnold Busk i Helsinge og Helsingør, Bog og Idé i Helsingør, Hillerød og Hørsholm samt Fredensborg Boghandel. Mere information.

Arkæologiske fund

I årbogen kan man læse om nye arkæologiske fund. Ved Blistrup er der undersøgt dele af en sjælden boplads fra bronzealderen, og ved Laugø er der udgravet teglovne, hvor bønderne brændte teglsten, da de skulle opføre nye gårde efter udskiftningen i slutningen af 1800-tallet.
Der er også artikler om et par gamle udgravninger. I 1863 gjorde den arkæologi interesserede Frederik 7. sit bedste fund: En stor solskive af guld, mage til den, vi kender fra Solvognen. Man kan også følge den spændende historie om opdagelsen og udgravningen af Æbelholt Klosterruin, som skyldtes en ihærdig læge fra Hillerød.

Hirschholm Slot, livet i Slotsbyen og lystslottet Det Kinesiske Hus

Det forsvundne Hirschholm Slot og slotsbyen er scenen for to af årbogens fortællinger. Artiklen ‘Den afmægtige på Hirschholm Slot’ tager de håndgribelige resultater af Christian 7.s sygelige raseri under lup, nemlig de store mængder af smadrede møbler, porcelæn og statuer.
Slotsbyen Hirschholm er også scenen for årbogens indledende artikel. Den omhandler dagbogen, som slotsforvalterens datter, Juliane, førte under sin opvækst og ungdom i byen fra 1792 til 1815. Årbogen tager også en tur til Frederiksborg Slot, hvor man kan læse om lystslottet Det Kinesiske Hus, som i 1800-tallet stod på den øverste terrasse i slotshaven. Særligt indvendigt havde bygningen kinesisk inspirerede bygningstræk, ligesom det rummede ‘kineserier’ som for eksempel et utal af teborde.

Skolehistorie

To artikler beskæftiger sig med Nordsjællands skolehistorie. ‘Folkeskolen på vej i Fredensborg i 1920´erne’ fortæller om den lokale betydning for skolevæsenets udvikling, og man kan også følge med dengang, ‘Da Græsted fik en ny skole’.

Gilleleje Strandbakker

Strandene på nordkysten har tiltrukket mange turister og landliggere, og det har resulteret i tæt bebyggede villakvarterer og sommerhusområder. Heldigvis var der en række borgere i og omkring Gilleleje, der forudså denne udvikling, og de dannede for 100 år siden Selskabet Gilleleje Strandbakker med det formål at opkøbe strandarealer til offentligt brug. I artiklen ‘Køb standen fri!’ kan man læse om det jubilerende selskabs indsats for at sikre strandarealer til glæde for alle.

Hørsholm under besættelsen

Besættelsestiden 1940-45 var en bevæget tid, hvor modsætningerne blev skærpet. Efter befrielsen blev Hørsholm og især Usserød Sygehus beskyldt for at være lidt af en nazirede, men var det rigtigt? Det får man svaret på i artiklen ‘Nazisterne i Hørsholm’.

Du kan købe årbogen her:

Hillerød:
Museum Nordsjælland, Frederiksgade 9 – Tlf: 7217 0240
Bog og Idé, Slotsarkaderne 11 – Tlf: 4826 0132

Fredensborg:
Fredensborg Boghandel, Jernbanegade 9A – Tlf: 4848 0173

Gilleleje:
Superbrugsen Gilleleje: Parkvej 1 – Tlf: 4830 0006
Havhøkeren: Nordre Havnevej 9 – Tlf: 4830 1699
Gilleleje Bibliotek, Peter Fjelstrups Vej 12 – Tlf:7249 6006

Helsinge:
Arnold Busck, Østergade 17-19 – Tlf: 4879 4001

Hørsholm:
Bog og Idé, Hovedgaden 55 – Tlf: 4586 0408

Helsingør:
Arnold Busck, Stengade 23 – Tlf: 4921 0129
Bog og Idé, Stengade 30A – Tlf: 4970 3703