Museum Nordsjællands årbog 2015

“Alle tiders Nordsjælland” er titlen på Museum Nordsjællands første årbog.

Årbogen handler om livet fra de ældste tider til i dag, og giver gennem sine 18 artikler eksempler på begivenheder og hændelser fra senistidens jægere til dagens fiskere i Gilleleje.

Mellem disse to tidsmæssige yderpunkter ligger en række nedslag i lokalhistorien, hvor langt de fleste kan finde noget af interesse. Samlet giver bogen et indtryk af den kulturhistoriske mangfoldighed, der kendetegner Nordsjælland.

Forfatterne vil gerne delagtiggøre læserne i denne skat af historisk stof, der også kan beskrives med årbogens titel “Alle tiders Nordsjælland”, som en hyldest til det område museets medarbejdere beskæftiger sig med i det daglige.

Se beskrivelse af årbogen i Frederiksborg Amts Avis d. 9/12-2015 HER

Årbog kan købes for 175 kr. plus porto ved henvendelse til:

post@museumns.dk eller tlf.: 61815812

Årbogens indhold:

“En kongelig oldgransker – Frederik VII, Rokkestenen og Kongedyssen” af Pernille Pantmann

“Baggrunden for det moderne Hørsholm – et nordsjællandsk lokalsamfund” af Hans Jørgen Winther Jensen

“Senistidens jægere i Nordøstsjælland” af Claudio Casati

“Dengang Kirstine Jep Brenders endte sine dage på bålet i Søborg” af Susan Johnsen

“En svær begyndelse – om vejen til kvindernes stemmeret i 1915” af Søren Frandsen

“Marie Mørk – en kvinde med visioner” af Anders Kring Mortensen

“Borgerskabets døtre” af Lisbet Hein

“Jægerstenalderens brandgrave” af Ole Lass Jensen

“Kulturhavn Gilleleje – voldsomme havstigninger for 7700 år siden” af Tim Grønnegaard, Éva David, Peter Steen Henriksen, Catherine Jessen og Aoife Daly

“Mejerierne i Nordsjælland” af Erling Tønder Andersen og Søren Frandsen

“Spil, tidsfordriv og mulig hasard i jernalderen” af Pernille Pantmann

“Salpetermoseliget” af Thomas Jørgensen og Lene Hagedorn

“Et strejftog i tid og sted gennem Fredensborg Kommune” af Lise Schifter

“Flasker til trylledrik? Kraveflasker fra bondestenalderen” af Esben Aarsleff

“Varmere end ild – oldtidens ovne” af Jakob Schlein Andersen

“Fiskeriet og havnen i Gilleleje. Udviklingen i fiskerierhvervet fra 2004 til 2015” af Børge Sørensen

“Sagnkredsen om Helene, Arild og Thora i den nordlige Øresundsregion” af Liv Appel, Søren Frandsen og Erik  Jarrum

“En strandvasker ved Skt. Helene Kilde” af Kjartan Langsted og Jannie Olsen

Museum Nordsjælland årbog 2015