Ølsted Strand (Jernalder)

“Godaften det er vagthavende ved Nordsjællands Politi.” Disse ord skulle blive indledningen til en pudsig sag om et skelet, som var dukket op på Ølsted strand. Sagen var startet tirsdag d. 18. marts 2008 om formiddagen, hvor to medarbejdere fra Halsnæs kommune havde fundet skeletdele på stranden. De kontaktede deres chef, som umiddelbart derefter kontaktede politiet. Politiet dukkede op kl. ca. 12.00 og afspærrede hele området. Som udgangspunkt betragtede de stranden som et gerningssted, og gik i gang med at afdække skelettet.

Kl. ca. 16.00 afgjorde retsteknikerne, at der var tale om et gammelt skelet, som udelukkende havde arkæologisk interesse. Herefter gik der lidt tid med at få kontakt til museet, men kl. 18.10 blev vi ringet op på hjemmeadressen med ovenstående hilsen.
Kl. 18.30 blev graven besigtiget, men da var skelettet taget op, og lå i to plasticbeholdere.

Det sørgelige syn som mødte arkæologerne: En tom grav og knogler, der var proppet i en plasticspand.

Det sørgelige syn som mødte arkæologerne: En tom grav og knogler, der var proppet i en plasticspand.

Selve graven lå helt ude i vandkanten, og blev oversvømmet af højvandet. Oprindelig har graven ligget længere fra vandet, men 1600 års erosion har ændret kystlinien så den idag skærer sig gennem graven.

Ved detektorafsøgning af bunkerne omkring den tømte grav fremkom der et fragment af en fibel fra ældre germansk jernalder, dvs. perioden fra 375-525 e. Kr; dette fund var det sidste for denne dag, da mørket var faldet på.

Næste dag foretog arkæologerne en nødudgravning af resterne af graven og fandt derved en håndfuld knogler, som politiet havde overset. Der fremkom ikke yderligere metalfund og graven må nu anses for totalundersøgt.

Den arkæologiske efterundersøgelse - i marts måned er det en kold fornøjelse at have fingrene i vandet!

Den arkæologiske efterundersøgelse – i marts måned er det en kold fornøjelse at have fingrene i vandet!

I efteråret 2008 undersøgte museet hele strandstykket med henblik på at konstatere om der var flere grave. Dette viste sig desværre ikke at være tilfældet.

I 2009 blev graven udstillet på biblioteket Frederiksværk, hvor der blev indledt en konkurrence med henblik på at navngive manden, der herefter kaldes Ølstedmanden…

Litteratur:

Pantmann, P. 2008: En politisag fra Ølsted Strand. NoMus årg. 21, nr. 2, s.17-19