En fin lille hest finder vej til museet

At finde fortidens tabte og skjulte genstande med metaldetektor er i dag en udbredt og populær hobby, og de fleste har sikkert set detektorfolkene gå rundt på markerne i Nordsjælland. Blandt de mange genstande, som hvert år afleveres på museerne, udgør dragtspænder fra jernalder, vikingetid og tidlig middelalder, såkaldte fibler, en ganske pæn andel. Netop i denne gruppe af fund gemmer der sig en lille historie om en fin genstand, som er dukket op på markerne ved Smørkilde Bakke syd for Hillerød.

I 2016 foretog museet en arkæologisk forundersøgelse af ca. 35 hektar øst for den nuværende genbrugsplads. Sideløbende med forundersøgelsen blev søgegrøfterne og muldlaget afsøgt med detektor, og på en rigtig god dag fandt en detektorbruger et fint dragtspænde af bronze, der var udformet som en lille hest. Dragtspændet er særdeles velbevaret, og den bronzestøber, der har lavet spændet, har gjort sig stor umage med detaljerne. Som man kan se på billedet, er mange elementer bevaret, bl.a. synes hestens manke at været bundet op med snore, og sadlen er sirligt udformet. Desuden ses det, at hesten er i fuld galop med alle fire ben fremadrettede.

hesteformede spænde (fibel)

Det lille hesteformede spænde (fibel) måler ca. 3 cm på længste led.

Fundet kunne ikke dateres direkte, da der var tale om et løsfund fra muldlaget. Under muldlaget lå resterne af en landsby fra tiden mellem 700 og 1558 e.Kr. Alle fundene i muldlaget (over 500 detektorfund) tilskrives denne periode, men det er en meget bred dateringsramme.

Ser man nærmere på udformningen, så minder spændet om de såkaldte fugleformede fibler. Typen er en fællesbetegnelse for små dragtspænder på 3-4 cm, der er udformet som forskellige fugle, og hører til i 1000- og starten af 1100-årene. Netop i denne periode går man over til at bruge mindre dragtspænder end i vikingetiden, hvor spænderne ofte var store og prangende. Det lille hestespænde passer ind i denne periodes spænder, både hvad angår udtryk og størrelse, og vi formoder derfor, at spændet skal dateres til netop overgangstiden mellem asatro og kristendom i 1000-årene.