Den anden vandmølle

I efteråret 2015 udgravede Museum Nordsjælland resterne af en træbygget vandmølle, som havde ligget skjult under et dige i Hillerød syd. Vandmøllen er blevet dateret ud fra årringene i trætømmeret, dvs. hvornår træet til tømmeret er fældet, og dermed rimeligvis tidspunktet for vandmøllens opførelse. Dateringen ligger i 1551 e. Kr. Vandmøllen nedrives formentligt omkring 1572 på kongelig forordning, hvorefter der siden opføres en ny vandmølle nord for den nuværende Havelse å. Den nye vandmølle kendes fra de ældste kort fra tiden omkring 1776, men erstattes kort efter af en vindmølle, der opføres ca. samtidig med den nuværende Favrholm hovedgård i starten af 1800-tallet. Den ny vandmølle eksisterede således fra slutningen af 1500-tallet eller første halvdel af 1600-tallet og indtil starten af 1800-tallet.

Ved arkæologiske forundersøgelser i 2014 genfandt Museum Nordsjælland den ny vandmølle, og den blev indstillet til regulær udgravning. Baggrunden var, at vores kendskab til vandmøllen var ganske spinkelt. Når vi skal forstå landskabet og de menneskeskabte elementer i Hillerød syd, er det ikke nok blot at kende nogle spinkle overordnede linjer. I stedet er vi nød til at have et så indgående kendskab til de arkæologiske fund, som muligt. Herved kan vi knytte dem sammen med de skriftlige kilder, og skabe en helhedsfortælling, der hviler på fakta, og ikke gætværk.

Afløbsrende+pikstensbelægning rev

Afløbsrende og pikstensbelægning fra 1700-årene.

Udgravningen blev sat i gang i starten af april i år, og der er nu afdækket fundamenter til flere bygninger, som strækker sig tilbage til 1600-årene. Det er således både vandmøllen og de tilhørende bygninger, som afdækkes ved udgravningen. Umiddelbart kan der ses flere faser i byggeriet, som overlejrer hinanden. Desuden er der et væld af spændende facetter i form af en kælder, brandlag, brønde, ovne, gulvlag, pikstensbelægninger, vandrender, kanaler og konstruktioner, som vil blive undersøgt den kommende tid.

Kælder rev

Kælder fra 1600-årene. Nedgangen har været en trætrappe, der har stået i det “stenfrie” område øverst i billedet.

Sammen med de mange konstruktioner er der allerede udgravet mængder af fund der hører til dagligdagen på vandmøllen, i form af fade, glas, potter, parfumeflasker og andet godt. Seks nedlagte kvægkranier i en brønd skal dog næppe tilskrive husholdningen, men må være et offer.