Stenalderbondens losseplads

Ved Solrødgård i Hillerød Syd har Museum Nordsjælland undersøgt et affaldslag fra bondestenalderen, nærmere bestemt tiden omkring 3300 f. kr. Affaldslaget, som afspejler datidens losseplads, hører til en nærliggende boplads, som museet fandt i 2014 ved omfattende forundersøgelser forud for anlæg af klimapark.

Lossepladsen rummer store mængder fund, i form af skår fra kar og skåle, samt flintaffald og brændte knogler. Affaldet vidner om de aktiviteter der er foregået på bopladsen, hvoraf madlavning og tilvirkning af redskaber er blandt de vigtigste. Redskaberne optræder i form af pilespidser, skrabere, knive og økser. Disse har utvivlsomt været suppleret af benredskaber, som desværre ikke har overlevet frem til i dag. Baggrunden for dette skal sikkert findes i det faktum, at lossepladsen ligger i en gruset undergrund, hvor bevaringsforholdene for knogler som oftest er meget ringe.

MNS50186_A20_Lerkarskår_web

Fint ornamenteret karside med lille øsken/hank

I manglen på knogler må vi i stedet fokusere på de mange find fund, som har overlevet frem til i dag. Blandt affaldet gemmer der sig således også mere specielle genstande, som f.eks. to små slebne økser i henholdsvis sandsten og skifer. Økserne har ikke været anvendt til praktiske formål, men må anses for at være en slags amuletter. Økser af skifer, og forarbejder til samme, ses i få andre tilfælde i Nordsjælland, bl.a. som offerfund i Salpetermosen.

Skiferøksen på ca. 5 cm

Skiferøksen. Den måler ca. 5 cm