Fasanhuset i Fredensborg Slotshave

Arkæologisk udgravning i Fredensborg Slotshave

Dr. Margrethe II modtog på sin 75 års fødselsdag, blandt mange gaver, en staudehave til Fredensborg Slotshave. Haven er Folketingets og regeringens gave til regenten, og den kommer til at indgå som et element i en gennemgående restaurering af Slotshaven. Målet er at føre haven tilbage til det udtryk, den havde for over 250 år siden.
Den nye staudehave kommer til at ligge i en del af haven, hvor der i 1700-tallet lå en fasangård. I den var der opført et fasanhus, hvis grundplan er indtegnet på mange af de tidlige plantegninger af slottet og haveanlægget. Fasanhuset blev revet ned omkring 1840 i forbindelse med en af havens mange omlægninger. Som en del af planlægningen af den nye staudehave har Slotshavens arkitekter bedt Museum Nordsjælland om at foretage en udgravning, der hvor den nye staudehave skal anlægges.

Slotshavens gartnere flytter stauder inden udgravningen går igang i bedet.

Udgravningen blev udført på et par dage i sensommeren med det mål at finde fasanhusets præcise placering. Arkitekterne skal bruge disse oplysninger ved anlæggelse af staudehaven, der foregår i største respekt for stedets historie. Derfor er det vigtigt at fastslå, hvor meget af fasanhuset der er bevaret, og hvor dybt nede i jorden ruinerne ligger. Intentionen er nemlig at etablere den nye staudehave på en måde, så ruinerne af det gamle fasanhus bevares.
Udgravningen afdækkede dele af fasanhusets velbevarede fundament, der viste sig at ligge blot 10 cm under græsplænen. GPS-opmålingerne af grundplanen viser, at huset var 23,5 meter langt og 10 meter bredt. To steder blev konstruktionen af fundamentet undersøgt nærmere. Det afslørede, at fasanhuset på et tidspunkt fik en tilbygning. Den oprindelige bygning har et 70 cm dybt fundament bygget af granitsten, der omhyggeligt er lagt i flere lag. Der er tale om en konstruktion, der passer fint til en solid bygning med en anseelig størrelse. På et tidspunkt blev huset udvidet med fire meter mod syd. Udbygningens fundament er helt anderledes, og består af en enkelt række af kampesten, der øverst er udjævnet med mursten og tagtegl, så der var en vandret flade til underlag for husets vægge.
Det fuldt udbyggede Fasanhus var omtrent 235 m2 stort. Et ‘hønsehus’ noget ud over det sædvanlige – hvilket vel passer sig godt for kongelige fasaner.

Udgravning af fasanhuset. I forgrunden ses fundamentet opbygget af flere stenlag.