Torup – den tilsandede landsby

I Tisvilde hegn ligger resterne af en landsby, der blev forladt for mere end 400 år siden og siden har været dækket af et meter tykt lag flyvesand. Torup, som landsbyen hed, er pga. sandlaget helt utrolig velbevaret. Derfor har Museum Nordsjælland og Aarhus Universitet valgt at lave en arkæologisk undersøgelse af én af gårdene i Torup i forsommeren 2014.
Landsbyen Torup bestod af ikke mindre end 18 gårde, da kong Frederik II i 1560 overtog hovedgården Asserbo og dermed også Torup.
Kun nogle få år efter indledtes dog en fraflytning af gårdene, da en større sandflugt var begyndt at  ødelægge bøndernes jorder og dermed deres levebrød. I år 1600 var det overstået – Torup var forladt, og sandet havde taget over. I dag ligger store dele af Torup dækket af et ½ til 1 m tykt lag af flyvesand.
Rent arkæologisk er det uhyre sjældent, man finder velbevarede renæssance gårde. Enten er de ødelagte af landbruget, eller også ligger de under de nuværende landsbyer og er dermed præget af 400 års ødelæggelse. I 1960’erne og i 1992 blev der undersøgt en enkelt gård med hovedhus, lade og stald (Gård a). Dertil kom en delvis afdækning af et enkelt hovedhus tilhørende en gård (Gård b), som er placeret syd for gård a.
oversigt Torup
Dette års udgravning er den fjerde på stedet og har koncentreret sig fuldstændig om en undersøgelse af hovedhuset i Gård b (altså en fortsættelse af udgravningen i 1992). Huset endte med at blive ca. 15 m langt og ca. 5 m bredt. Det indeholder tre rum med et centralt placeret køkkenområde, hvor bageovnen er kernen.
Formålet med årets undersøgelser har været at opnå en forståelse af gårdens opbygning,  ikke kun af gården,  der blev forladt i 1500-tallet, men også dens forgængere, der lå på samme sted, og som kan føres tilbage til 1200-tallet. Et andet hovedformål har været at benytte nye naturvidenskabelige metoder, som forhåbentlig kan bidrage med en større indsigt i livet på landet i middelalderen og renæssancen.
På de fleste udgravninger kommer der overraskelser. På denne udgravning, var det fundet af en endnu en gård (Gård c) . Den kom for dagens lys i en søgegrøft og ligger  imellem de to kendte gårde (a og b). Den er spektakulær fordi det nederste af lervæggene stadig står tilbage, antageligt som et forsøgsvis værn imod sandflugten.
Årets undersøgelse er blevet foretaget i samarbejdet med Institut for middelalder og renæssancearkæologi på Aarhus universitet , hvor undersøgelsen har været en del af de studerendes uddannelse. Herudover indgår undersøgelsen af Torup også i et større samarbejdsprojekt imellem flere sjællandske museer, hvor formålet er at få en bedre forståelse for landbebyggelsen i middelalderen og renæssancen på Sjælland.
Arbejdsbillede Torup
Undersøgelserne vil forsætte i 2015, herefter er det håbet, at gård b, kan blive rekonstrueret og være offentlig tilgængelig,  som gård a har været det siden 1993.

Link