Livet ved mosens kant

Hvis man kommer forbi det sydøstligste hjørne af den udpegede sypersygehusgrund, opdager man, at der har været en livlig udgravningsaktivitet. Området støder mod nord op til den nutidige Salpetermose, som i en stor del af oldtiden har været en stor indlandssø. Det har sandsynligvis været ret attraktivt at bo nær ved søen, hvor man har fisket og bedrevet jagt.

Forundersøgelserne i 2013 bestyrkede os i den antagelse, da vi afdækkede et rigt kulturlag fra bondestenalderen (3950-1700 f.Kr), samt enkelte spredte fund fra jægerstenalderen (9000-3951 f.Kr.). Der er bl.a. tale om den meget fine benmejsel af kronhjortetak, som kan ses andetsteds på hjemmesiden samt en del flintsager. Det var derfor med stor spænding, at vi i starten af maj gik i gang med gravemaskinen.

50011-felt-11-maskine

Maskinafrømningen i fuld gang. Overfladen studeres for at finde stolpehuller, gruber og eventuelle oldsager.

Vi har indtil nu fundet to kulturlag: Et større (ca. 800m2) mod øst og et mindre (ca. 300m2) mod vest. Et kulturlag er populært sagt jordlag af varierende tykkelse, opblandet med affald efter menneskelig aktivitet. Jordlagene indeholder som regel måltidsrester i form af dyreknogler og tænder, samt flintredskaber og keramikskår. Udgravningen af kulturlagene kan give os et indblik i, hvad der er foregået på en given boplads, herunder hvad man har spist, produceret, dyrket osv.

De to erkendte kulturlag ligger på skråninger med en svag hældning ned mod mindre vådområder. Et fænomen som vi også har iagttaget tidligere på flere af de andre udgravningsfelter i området. Imellem disse to kulturlag, som sandsynligvis stammer fra bondestenalderen, er der en mindre forhøjning, hvor det ser ud til, at der har været en bosættelse i romersk jernalder (1 – 375 e.Kr).

50011-Felt-11-oversigt

Til højre og venstre anes svagt mørkere oområder på overfladen. Det er områderne med kulturlagene.

De kommende måneders udgravning vil koncentrere sig om at klarlægge bebyggelsen på den lille forhøjning samt en begrænset systematisk udgravning af de to kulturlag.

50011-felt-11-flint-in-situ

En lille flintkoncentration.