Supersygehuset

Siden 2012 har Museum Nordsjælland været i gang med forundersøgelser og udgravninger i Salpetermosen forud for anlæggelsen af det nye Supersygehus i Hillerød Syd. Salpetermosen er kendt for mange og fine fund fra især ældre stenalder, og store dele af mosen er da også udpeget som kulturarvsareal, dvs. et areal hvor der må formodes at være en stor intensitet af fund fra tidligere tider.

At der kan være mange fund i Salpetermosen er til fulde blevet bevist ved de igangværende udgravninger. De har afdækket bopladser fra yngre stenalder og jernalder med huse, funktionsgruber, affaldslag med rige fund og tørvegrave, sidstnævnte dog kun fra jernalderen. Dertil kommer offerfund fra begge perioder af både dyr og menneske i moserne.

Undersiderne præsenterer forskellige facetter af udgravningerne og de mange fund.

Træskålen fra Salpetermosen
En forundersøgelse med masser af fund
Livet ved mosens kant
Moselig kommet for dagen
Spande i hobevis

Hjul i tørvegrav - Salpetermosen

Et kvart hjul, bemærk egerne. Hjulet ligger sammen med andre trægenstande, som endnu ikke er identificerede, samt knogler og sten i en mose med tørvegrave fra jernalderen.