Jægernes grave

Der er fundet 12 begravelser på Nivå 10-bopladsen. Tre grave er dobbeltbegravelser, så gravene rummer i alt 15 individer. Ni af gravene er jordfæstegrave, dvs. begravelser af hele lig.

I de sidste tre tilfælde er den døde brændt på et bål inden begravelsen.

De gravlagte er både mænd og kvinder samt et enkelt barn på tre år. De voksne er i alderen fra 16-18 år og opefter med en overvægt af mænd i alderen omkring 25 år. Det er svært at afgøre alderen af de ældste – generelt kan man kun sige, at de er ældre end 35 år. I intet tilfælde kan dødsårsagen bestemmes – det er i det hele taget umuligt, når det drejer sig om forhistoriske skeletter, med mindre døden skyldtes vold.

Nivå, fig. 10,1En mand og en kvinde

I graven blev en mand på ca. 25 år (tv.) og en kvinde på ca. 35 år stedt til hvile samtidig. Kvinden har to ophelede sår fra slag eller øksehug i henholdsvis panden og i baghovedet. Sårene har været alvorlige, men ikke livstruende. Begge har fladslidte tandkroner, for kosten var grov, og tænderne blev også brugt til at tygge skind, der skulle blødgøres. Graven kan ses på museet i Hørsholm.

 

 

 Nivå, fig. 11,1Jæger og barn

Dobbeltgrav med en ca. 25-årig mand og et barn på ca. 3 år. Manden har et ophelet sår fra et øksehug i nakken. Slaget var meget kraftigt og har gennembrudt kraniet. De gravlagte har fået 12 perler af kronhjortetænder med sig. I mandens maveregion fandtes mange fiskeskæl fra skrubbe.

Hans sidste måltid bestod måske af fiskesuppe eller også har han tygget på skrubbeskind. Graven kan ses på museet i Hørsholm.

 

Nivå, fig. 12,1En jæger med to flintknive

Denne grav var dyb og fugtig og derfor meget velbevaret. Desværre manglede kraniet, bortset fra underkæben. Kraniet blev antagelig fjernet ved et uheld, da man engang i 1800-tallet gravede efter ler på stedet.

Graven kan dateres til Kongemose-tiden, ca. 5500 f.Kr. Den gravlagte er en mand på ca. 25 år. Jægeren havde fået to flintknive med sig i graven – de var placeret ved venstre hofte. Ved højre underben lå en pilespids.

Mellem mandens ben må der oprindelig have stået en skindpose eller måske en barkæske, som blandt andet indeholdt nogle forkullede træsager. Hvilke sager, der er tale om, er i øjeblikket ved at blive undersøgt af en træekspert.

Under skelettet fandtes et tyndt gråt og fedtet lag. Det er formentlig rester af et dyreskind, som den døde blev lagt på.

 

 

Nivå, fig. 13,1

En kremeret jæger

På bopladsen er der fundet tre brandgrave. En af dem er c14-dateret til ca. 5000 f.Kr. Graven bestod af en lille nedgravning, omtrent 25 cm i diameter og 8 cm dyb. De brændte menneskeknogler lå som en lille tætpakket hob midt i nedgravningen med næsten ingen jord imellem og uden det mindste stykke trækul. Knoglerne er med omhu pillet ud af ligbålet, og må være pakket ind i en pose eller bylt af skind eller måske lagt i en æske.

De brændte knogler stammer sandsynligvis fra en mand. Da den øverste halshvirvel viser tydelige tegn på slidgigt, er der nok tale om en voksen person over 30-35 år, men den øvre aldersgrænse ikke kan bestemmes. Blandt de brændte knogler er der nogle fra pattedyr. Der er tale om små fragmenter, som ikke umiddelbart kan artsbestemmes. Har den døde mand fået en steg eller måske sin hund med på ligbålet?

Brandgrave fra Kongemose- og Ertebølletiden er overordentligt sjældne. Ud over de tre grave fra Nivå kender vi herhjemme kun nogle få tilsvarende brandgrave fra den nærliggende stenalderfjord ved Vedbæk.