Marts 2021, Nyt fra udgravningerne ved Kelleris Hegn

Den arkæologiske udgravning ved Kelleris Hegn er kommet godt i gang. Jernalderens bosættelser kommer nu til syne, efterhånden som muldjorden bliver gravet af med en stor gravemaskine.

Muldlaget graves af for at komme ned til jernalderfundene

Spor efter flere lang-huse er lige nu ved at blive undersøgt. Det daglige liv på jernaldergårdene, for ca. 2.000 år siden, kan blandt andet ses af de stykker af lerkar, der er udgravet omkring husene. Jernalderbønderne havde også travlt med at udvinde jern af lokale myremalm. Det viser fundet af flere jernslagger samt nogle små stykker af en ovn, der blev brugt til at udvinde jernet i.

Et lille stykke af et 2.000 år gammelt lerkar

Sporene efter jernalderbosættelsen udgraves med håndkraft