Maj 2021, Brændt vandmølle ved Favrholm

De arkæologiske udgravninger i Favrholm har været i gang siden 2019, hvor der blev givet grønt lys for at udgrave et areal på størrelse med 10 fodboldbaner. Inden for dette areal har arkæologerne udgravet omfattende bebyggelse fra bondestenalder og den ældre jernalder med alt hvad dertil hører af bopladser, tørvegrave, sakrale ofringer og meget mere. Men ud over de to perioder af oldtiden, så er der også dukket et helt særligt fund op fra middelalderen i form af en brændt vandmølle.

Vandmøllen nævnes første gang i de skriftlige kilder i 1496, men den mølle, som er dukket op på markerne, hvor der blev holdt kræmmermarked, er endnu ældre. Ud fra fund af mønter er møllen sandsynligvis anlagt i slutningen af 1200-tallet og nedbrændt 100-150 år senere, altså i slutningen af 1300-tallet eller første halvdel af 1400-tallet. I perioden frem til omkring 1552 må der have ligget en vandmølle et andet sted i området omkring Favrholm, som vi endnu ikke har fundet. I 1552 blev der anlagt en ny vandmølle, hvor Solrødgård Miljø- og klimapark ligger i dag. Denne blev revet ned allerede i 1572 og erstattet af endnu en ny vandmølle, som lå nord for Havelse Å.

Den nyfundne ældste vandmølle har omfattet en møllekanal, et møllehjul og et møllehus. Kanalen har ledt vandet fra en nu rørlagt å og hen til møllehjulet. Kanalen sikrede, at man kunne regulere vandtilførslen, således at hjulet kunne tages ud af drift, når det skulle repareres. Møllehjulet overførte vandets kraft til en kværnsten, som stod i møllehuset. Kværnstenen var lavet af granatglimmerskiffer – en særlig stenart importeret fra Norge. Vi formoder, at møllen udelukkende har kværnet korn, da store mængder brændt korn er fundet i udgravningen.

Udgravningerne har påvist resterne efter de forskellige dele af vandmøllen, men der er også afdækket ganske mange fund af både mønter, spænder, potter, kander og andre fund, som viser dagligdagen på en vandmølle i middelalderen. Det er uhyre sjældent, at der udgraves vandmøller i Danmark, og derfor er dette fund et meget vigtig bidrag til denne del af middelalderlivet. Desuden har vandmøllen sin helt egen plads i historien med skiftende adelsmænd og konger.

Arrangementer

Hele historien rulles ud torsdag d. 27. maj, hvor der holdes åbent hus på udgravningen. Samtidig åbnes særudstillingen i museets mobile museum Kulturspot udstilling: Vandmøllerne ved Favrholm. Her kan man se flere fund og læse om de tre vandmøller, som indtil videre er udgravet omkring Favrholm og ved Solrødgård.

Arkæolog og udgravningsleder Jason Leech viser en tilspidset stolpe fra vandmøllen.

Arkæolog Nina Heineth er i gang med at udgrave møllehuset.