Arkæologi ved Fisketorvet og op gennem Slotsgade

Siden maj måned 2022 har arkæologerne fra Museum Nordsjælland fulgt Hillerød Forsynings gravearbejde i forbindelse med etablering af separatkloakering i Hillerød Midtby.

I historisk tid har Fisketorvet og Slotsgade set noget anderledes ud end i dag med gamle bindingsværkshuse, baggårde og stræder. Husene er revet ned og der er fyldt meget jord på. Da de nye kloakrør nogle steder skal ned i en dybde af 3 m, er der stor sandsynlighed for at støde på gamle fundamenter, brolægninger og andre spændende anlæg fra Hillerøds tidlige historie.

Det gamle gadeplan på Slotsgade i 1700-1800-tallet. Gadeplanet ligger 1,5 m under den nuværende vejbelægning med tilhørende rendesten samt en brønd.

På Fisketorvet er der fundet spor fra en brolægning, der kunne tilhøre et gammelt stræde kaldet Byskriverstræde. Det eksisterer ikke længere. Der blev også fundet flere husfundamenter på Fisketorvet fra forskellige tidsperioder. De ældste er fra starten af 1600-tallet og de yngste helt op til 1900-tallet. Man kunne se, at de gamle huses stenfundamenter var blevet genbrugt i fundamentsvægge til kældre fra starten af 1900-tallet.

Brolægning i 2m dybde, der har ligget helt op til kanten af Slotssøen, som den så ud i 1600-1700-tallet.

På Slangerupsgade og Slotsgade har vi pletvis kunnet finde gamle brolægninger, og trævandrør der har været en del af Hillerøds vandforsyning i 1700- og 1800-tallet. Brolægningerne har fungeret som hovedfærdselsvej ind til Frederiksborg Slot, samt adgangsvej mellem renæssancebyen og slottet. De mange forskellige brolægninger ligger i forskellige dybder (nogle steder 2m dybt) og vidner om, at Slangerupgade og Slotsgade har været befærdet veje, der jævnligt er blevet repareret, siden slottet blev opført i sidste halvdel af 1500-tallet.

Udvalg af genstande fundet på Slotsgade. Keramik og stentøj dateret mellem 1600-1850. Grøn kakkel fra en kakkelovn dateret mellem 1550-1650. Blykugle fra et håndskydevåben dateret til 1600-1700-tallet. Koklokke med ukendt datering.