Rungsted Havn: bag hegnet

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2015

Opdatering 2020: efter artikel er publiceret, har offentligheden fået adgang til kysten igen. Men artiklen viser, at det ikke er uproblematisk at få adgang til Øresund.

Offentligheden forment adgang til et stykke Rungstedhistorie

I november 2014 blev offentligheden forment adgang til Øresundskysten ved Rungsted Strandvej 102. Det sker som led i en konflikt mellem Hørsholm Kommune og ejeren af Rungsted Ladegård. Jeg skal ikke her tage stilling til det lovlige eller ulovlige i at spærre adgangen til kysten, men beklage det, for her nede ved kysten findes spor af to vigtige Rungsted Havn historier.

En tilfældig samling store sten. Det er, hvad de fleste ser, hvis de ulejliger sig ned til Øresund ud for Rungsted Strandvej 102. Men hvis man kender sin lokalhistorie, kan man tillige se to historier udspille sig:

Havet giver og havet tager, siger et gammelt mundheld. Sådan var det også i 1700-tallet, da Rungsted Fiskerleje havde sin storhedstid. Omkring 1770 havde lejet en lille snes huse; men i slutningen af århundredet havde Øresund opslugt 8 huse. En mere prosaisk måde at sige det på er, at havet havde bort eroderet kysten dels ved materialevandring og dels ved is skruninger i hårde isvintre.

Rungsted Havn - fisker Ole Nielsen og hans søn Malte, ca. 1920

Forrest i billedet ses sandsynligvis fisker Ole Nielsen og hans søn Malte. Til højre ses den omtalte havn inden for høfden. Til venstre ses Niels Olsens badeanstalt. Fotografiet er fra ca. 1920.

1824 havde en stormflod gjort skade på nogle huse og på Strandvejen. Derfor besluttedes det at anlægge to høfder af kampesten ud i sundet, som kystsikring. De lokale bønder kørte de nødvendige sten til, og fiskerne lagde ryg til det hårde arbejde. Arbejdet bar frugt. De to høfder standsede havets nedbrydning. Høfderne bestod af to rækker tætstående pæle, som holdt sammen på stenene. Det er resterne af den sydlige af disse to høfder, vi i dag ser som en tilfældig samling store sten; men stensamlingen repræsenterer altså et stykke vellykket kystsikring.

Rungsted Havn - Den gamle bro - Rungsted Strandvej

‘Den gamle bro’ udefra. Midt for ses fisker Niels Hansens hus, nu Rungsted Strandvej 102. Til venstre dommer Ussings store villa, Rungsted Strandvej 98. Til venstre slæbestedet. Fotografiet er fra ca. 1910.

De repræsenterer også et andet stykke historie. For fiskerne lagde planker hen over stenene. For enden af anlægget byggede de en tværmole mod nord, så det hele dannede en lille havn, hvor fiskerbåde kunne ligge fortøjet i læ for vind og bølger fra sydøst. Skulle bådene males eller repareres blev de trukket op på bådpladsen, som man står på, når man står og betragter det, der ved første øjekast ser ud som en tilfældig samling sten.

Sammen med de to stejlepladser, som ligger ved Rungsted Strandvej, udgør båd-pladsen og resterne af den gamle kystsikring, der også er resterne af den gamle havn, en helhed, et stykke kulturmiljø, der er velegnet som udgangspunkt for historiefortælling om fiskeri og kampen mod havet.

Rungsted Havn Fisker Niels Olsen og hustru, da de fejrede deres diamantbryllup i 1898.

Fisker Niels Olsen og hustru, da de fejrede deres diamantbryllup i 1898. Mon han kunne huske, da de to høfder blev anlagt i 1824? Læg mærke til, at parret er fotograferet foran en båd! Fotografiet er taget af Kai Kanneworff.

Læs mere om


Tags: , , ,