Arkivassistent finder 3. verdenskrig i arkivet

Af arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Lokalarkiv, 2018

For et stykke tid siden modtog Hørsholm Lokalarkiv en lille men solid og tung pakke fra museets afdeling, Bevaring & Teknik. Pakken var adresseret til Landmandsbankens direktion i Rungsted. Arkivaren vidste, at en Valdemar Glückstadt havde boet i Rungsted, og at denne mand var bror til Emil Glückstadt, der var direktør i Landmandsbanken, da den gik ned i 1922 i en af Danmarks største bankkrak. Han fantaserede derfor om, at finde saftige detaljer om den sag i pakken.

Skuffelsen var derfor stor, da pakken tilsyneladende indeholdt rationeringsmærker fra anden verdenskrig!! Dem kender vi, og vi har en del af dem. Da arkivet snappede efter vejret på grund af tidsnød, blev pakken sat til side til bedre tider.

Den 2. maj startede den nye arkivassistent, Torben Westerberg. Heldigvis gav han sig tid til at kigge nærmere på ”rationeringsmærkerne”. Og her er, hvad han fandt ud af.

Arkivassistent Torben Westerberg, med et ark med beredskabsrationeringskort. Foto 2018.

Som man kan se på scanning her, står der godt nok rationeringsmærke på de enkelte mærker; men midt på arket med rationeringsmærker står der beredskabsrationeringskort?

Og hvad er det så, det lige er?

Ark med beredskabsrationeringskort. Foto 2018.

I 1956 havde Sovjetunionen invaderet Ungarn for at slå en omvæltning af det sovjetvenlige kommunistiske styre ned. Og i 1957 sendte Sovjetunionen verdens første satellit i kredsløb om jorden, hvad der – fejlagtigt – blev set som et tegn på sovjetisk militær styrke. Så tiden var præget af en frygt for en mulig kommende 3. verdenskrig.

På den baggrund lod Handelsministeriet i 1956-57 et stort lager af beredskabsrationeringskort fremstille. Man forestillede sig, at en kommende 3. verdenskrig ville afstedkomme nogle af de samme problemer som den nys overståede 2. verdenskrig. Varemanglen og en fordeling af de varer, der trods alt var, havde været et problem, der skulle håndteres. Og det havde man håndteret med rationeringsmærker. Derfor fremstillede man nye rationeringsmærker til en eventuel kommende 3. verdenskrig. Selvom en sådan sandsynligvis ville være blevet en atomkrig med helt andre scenarier, end dem man kendte fra 2. verdenskrig.

I de første mange år blev beredskabsrationeringskortene opbevaret i centrale lagre f.eks. pengeinstitutters bankbokse, hvorfra de skulle fordeles ud i landet i en krisesituation. I 1982 blev de flyttet ud til landets kommuner, og i 2004 droppede man brugen af dem i beredeskabsplanerne.

Heldigvis gav den nye arkivassistent sig tid til at se nærmere på den nævnte pakke. Og han fandt altså ud af, at der gemte en anden og meget uhyggelig historie bag pakken, der var blevet sendt til Landmandsbankens direktion i Rungsted, end vi oprindelig troede.

Læs mere om


Tags: , ,